Bedre studiekvalitet

Studiestedene må tilrettelegge for god studiekvalitet og like muligheter. Vi som studenter skal ha en aktiv rolle i videreutviklingen av studiekvaliteten på vår utdannelse. Tilbakemeldinger må følges opp og føre til konkrete forbedringer, og vi mener at det må være obligatorisk å gjennomføre emneevalueringer underveis og i slutten av hvert semester. Videre burde kapasiteten til faglig oppfølgning økes. Vi ønsker også å styrke samarbeidet mellom ulike utdanningsretninger ved å innføre mer tverrfaglige samarbeidsprosjekter for å kunne øke forståelse og samarbeidsvillighet.  

Det er viktig med gode forhold på studiestedet, som tilgang til lesesaler, bibliotek og grupperom med god luft- og lyskvalitet. Alle studier skal ha mulighet til å kultivere sin kompetanse gjennom tilgang på egne fritidsrom, større tilgang til lab og til arbeidsrom. For å tilrettelegge for en mer effektiv studiehverdag er det viktig å ivareta fysiske og psykiske behov, dette kan gjøres ved å inkludere mer fysiske læremetoder som i tillegg vil øke læringsutbytte og trivsel. Enkle eksempler på dette kan være ekskursjoner og labarbeid. 

Fant du det du lette etter?