Sikre naturviterkompetansen

Naturviterne skal løse flere av de store utfordringene verden står overfor. Naturviterne skal bidra til å løse klimautfordringene ved å finne måter verden kan tilpasse seg klimaendringer samt være en forkjemper for bærekraftig ressursutnyttelse. Dersom Norge skal fortsette å være ledende innen forskning, sikre norsk verdiskaping og skape nye og bærekraftige industrier, er det avgjørende at de får en kvalitativ og god utdanning i verdensklasse.

Fant du det du lette etter?