Ivareta studenters helse

En god fysisk og psykisk helse er viktig for å mestre studiehverdagen, og studentenes helsetilbud må forsterkes. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2021 viser at studenter i større grad enn tidligere sliter med psykiske utfordringer. Det må innføres flere permanente tiltak som kan forebygge og forbedre situasjonen. Alle studenter skal ha tilgang på psykisk hjelp, oppfølging og tilrettelegging gjennom studieløpet. Vi ønsker å øke kapasiteten til ulike hjelpeorganer for å redusere ventetid og usikkerhet om tilbud. Dette gjelder tannhelse, fysioterapi, psykisk helse, etc. Det er viktig å opplyse studenter om ulike helsetilbud.

Vi vil ha et tilbud om matabonnement på universitetet. Matabonnement kan innebære et måltid om dagen, enten frokost eller lunsj, for å sette grunnlag for en effektiv studiehverdag. Dette vil kunne redusere terskelen for å dra til universitetet og bidrar til å skape faste rutiner, samt en sosial hverdag.

Fant du det du lette etter?