Tettere tilknytning til arbeidslivet

Økt kontakt og nettverksbygging mellom studenter innen det naturvitenskapelige feltet og arbeidsmarkedet. Som en del av utdanningen skal alle studenter få mulighet til praktisk erfaring innen sitt fagfelt, blant annet gjennom tilbud om studiepoenggivende arbeidspraksis i løpet av utdanningsløpet. Dette gir en økt forståelse av hvordan den faglige kompetansen man tilegner seg i løpet av studiet kan benyttes i arbeidslivet, og kan øke bevissthet og kunnskap om videre muligheter. Tilknytning til arbeidslivet vil gi studenter en unik mulighet til å skape et nettverk tidlig i sin karriere, få relevant arbeidserfaring, samt mulighet til å utforske arbeidsoppgaver og arbeidsområder innenfor sin utdanning. 

Økt karriereveiledning tilpasset den naturvitenskapelige studieretningen tidlig i utdanningsløpet. I starten av studiet kan en gruppe representanter fra næringslivet og aktuelle bedrifter holde foredrag, ha en karrieredag og informere nye studenter om mulighetene i arbeidslivet. 

Fant du det du lette etter?