Flere og bedre studentboliger

Alle studenter skal ha tilgang på en trygg og rimelig bolig, i et godt bomiljø med en god standard. Studentsamskipnadene klarer ikke å dekke behovet alene og utleiemarkedet er presset i mange store byer som har ført til dårlige forhold for studenter over hele landet. Det nasjonale målet for dekningsgrad bør økes til 25% og det private utleiemarkedet rettet mot studenter burde i større grad reguleres. Naturviterne mener at studenter skal få bedre tilgang på informasjon om rettigheter hos leietaker og plikter ovenfor utleier.Vi ønsker at studentboliger som bygges får en smartere planløsning og flere fellesarealer som åpner for at studenter ikke må spise, sove og studere i samme rom. Det bør utarbeides en makspris på studentboliger som gjør dem tilgjengelig for alle studenter.

Fant du det du lette etter?