Søk støtte i Naturviternes legat

Naturviternes legat

Som studentmedlem kan du søke Naturviternes legat om støtte til kurs, utferder, studiereiser og kortere etterutdanning. Søknadsfrist er 20. mars.

Naturviternes legat gir stipender til studier og faglige reiser:

  • Det gis støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder som ikke dekkes av arbeidsgiver eller studiested. Innholdet skal gi faglig utvikling og være jobbrelevant. Støttens størrelse varierer mellom kr 2.000,- og  kr 10.000,-.
  • Medlemmer som er yrkesaktive, arbeidssøkende eller studenter kan søke.

Informasjon om søknad:

  • Innhold: Søknaden skal inneholde faglig program for tur eller studie, samt budsjett med finansieringsplan.
  • Stipendet utbetales når studie/tur er gjennomført og en kort rapport er mottatt hos Naturviterne. 
  • Søknadsfrist 20. mars.

Søknad sendespost@naturviterne.no

Fant du det du lette etter?