Vannområdekoordinator

logo
Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Vannområdekoordinator i Numedalslågen vannområde - Grønn dal

Kort om stillingen

Numedalslågen vannområde – Grønn dal søker etter ny vannområdekoordinator.

Grønn dal er et interkommunalt samarbeidsorgan på tvers av fylkesgrensen Viken / Vestfold og Telemark og mellom de seks kommuner som dekker Numedalslågens nedbørsfelt: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Sandefjord og Larvik. Kongsberg kommune er vertskommune for vannområdekoordinatorstillingen.

Vi søker deg som er miljø- og samfunnsengasjert og interessert i å jobbe med vannforvaltning fra fjell til kyst.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb der du i stor grad kan styre din egen arbeidshverdag og knytte kontakter til ulike fagmiljøer
 • Muligheter for tid i felt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Kontorsted på Kongsberg i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Fleksibel stillingsprosent mellom halv og full stilling
 • 6 års åremålskontrakt ut gjeldende planperiode (til 31.12 2027)

Innhold i stillingen

Vannområdekoordinatorens viktigste oppgaver er å:

 1. være en felles faglig ressurs og støtte de seks samarbeidende kommunene i Grønn dal-samarbeidet i vannrelaterte spørsmål
 2. legge grunnlaget for det regionale arbeidet med vannforvaltningsplaner og tilhørende tiltaksprogrammer og tiltaksoppfølging 
 3. støtte kommunene i vannfaglige spørsmål i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner samt i enkeltsaker som gjelder vann
 4. organisere og gjennomføre overvåkingsaktiviteter i nært samarbeid med statsforvalteren
 5. legge til rette for allmennhetens medvirkning og engasjement i vannarbeidet, gjerne gjennom kontakt med frivillige organisasjoner og skoler.
 6. holde databasen vann-nett oppdatert for vannområdet
 7. ha tett dialog med statsforvalterne, fylkeskommunene og NVE og følge opp bestillinger fra disse

Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som har utdanning fra høgskole eller universitetet innen miljøforvaltning, naturforvaltning, vannbiologi, naturmiljø eller andre relevante fagområder, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå.

Vi ser gjerne at du har relevant yrkeserfaring med god kjennskap til klima- og miljøfeltet og helst innen vannforvaltningen. Kunnskap om landbruk og avløp og om prøvetaking av vann er en fordel.

Vi søker deg som jobber planmessig, strukturert og selvstendig og bruker fagkunnskapen din aktivt og konstruktivt; ser utviklingsmuligheter og finner løsninger. Stillingen har en bred kontaktflate og du må være en lagspiller som lett kommer i kontakt med andre og som liker å stå foran en forsamling, 

I denne stillingen er det nødvendig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og du må være fortrolig med bruk av ulike digitale verktøy.

Du må ha førerkort.

Personlig egnethet vektlegges.

Formelle kvalifikasjonskrav

Utdanning fra høgskole eller universitetet innen miljøforvaltning, naturforvaltning, vannbiologi, naturmiljø eller andre relevante fagområder, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå.

Annet

 • Kongsberg kommune er vertskommune for stillingen.
 • Arbeidsplassen er samlokalisert med seksjon samfunnsutvikling.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk.
 • Tiltredelse etter avtale.

Søknad

Vi ber om at du benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. 

Søk stilling her.

Søknadsfrist

 • 1. desember 2021

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med:

 • Tidligere vannområdekoordinator Ingar Aasestad, tlf. 950 68 116 
 • Styringsgruppeleder, ordfører i Flesberg kommune, Oddvar Garaas, tlf. 982 31 620


 

Fant du det du lette etter?