To miljørådgivere

Hæhre
Hæhre Entreprenør er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell - ingen oppgave er for utfordrende!

Vi bygger fremtiden – vil du være med?

To miljørådgivere

Til vår anleggsvirksomhet søker vi etter engasjerte miljørådgivere. Vi tilbyr en variert hverdag i en ansvarsfull stilling på våre anlegg der du vil jobbe tett opp mot anleggsledelsen og ansatte for øvrig med å organisere, følge opp og koordinere vårt ytre miljø arbeid.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å følge opp og koordinere ytre miljø arbeidet på våre prosjekter.
 • Sørge for at alle myndighetskrav og retningslinjer som er beskrevet i ytre miljø planen, vårt foretakssystem og videre ISO krav blir fulgt opp og dokumentert.
 • Jobbe målrettet med ytre miljø og miljøledelse for å redusere miljøbelastningen som følge av arbeidet.
 • Sørge for at alle tiltak som er beskrevet i planverket gjennomføres og følges opp i prosjektgjennomføringen.
  • F.eks. resipientovervåkning, håndtering av forurensede masser, ivaretakelse av naturmiljø, kontakt mot byggherre og offentlige myndigheter med mer.
 • Registre og følge om ytre miljø avvik og hendelser iht prosedyre.
 • Bistå i forbedringsarbeid.
 • Innføring/opplæring av ytre miljø tiltak og øvrige prosjektkrav for de som jobber på anlegget.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Høyere relevant utdanning, gjerne innenfor biologi eller naturforvaltning .
 • Relevant erfaring gjerne fra anleggsvirksomhet eller offentlig forvaltning.
 • Nyutdannede med spesialisering og interesse for miljøarbeid anbefales å søke stillingen.
 • Sertifikat kl. B.
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • Lærevillig og fleksibel.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på prosjekter der du vil være med på å sette din signatur på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over.
 • Store personlige og faglige utviklingsmuligheter i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst.
 • Aktiv tilstedeværelse på ett eller flere av våre prosjekter.
 • Stor faglig utfoldelse og påvirkningsmuligheter i et uformelt og godt arbeidsmiljø. 
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer.
 • Konkurransedyktig betingelser som inkluderer å ta del i selskapets aksjeprogram.

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.

Ytterligere informasjon om Hæhre Entreprenør AS finner du på www.bmhe.no. Ved spørsmål til stillingen ta kontakt med YM/Miljørådgiver Runar Rueslåtten tlf. 984 44 377 ev HR Sjef Martin Melander tlf  941 92 575.

Søknadsfrist:

 • 31. august

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?