Studentkontakt NMBU

logo naturviterne
Naturviterne er en fagforening som organiserer medlemmer med master innen naturvitenskap. Vår visjon er å være det naturlige førstevalget for naturvitere med hjerte for bærekraft og har en aktiv samfunnspolitisk plattform hvor denne verdien kommer til uttrykk. Vi mener at framtiden er grønn og at samfunnet trenger flere kloke hoder med naturvitenskapelig bakgrunn. Derfor tilbyr vi også studentmedlemskap og ønsker å hjelpe studenter inn i arbeidslivet når de er ferdige med utdannelsen.

Ønsker du deg en lærerik, morsom og sosial deltidsjobb, som er fleksibel og tilpasset din studiehverdag? Da bør du søke om å bli studentkontakt for Naturviterne ved NMBU!

Som studentkontakt har du ansvar for aktiviteten til Naturviterne ved NMBU og leder et lokallag av frivillige studenter. Du fungerer som vårt bindeledd til universitetet og arbeider etter våre forventninger og instrukser.

Jobben er tilpasset studieåret, med lite arbeid i eksamensperiodene, og mer jobb i begynnelsen av semesteret. Arbeidstiden er fleksibel, og du bestemmer selv når du jobber. Arbeidsoppgavene er varierende og består hovedsakelig av organisering og planlegging av arrangementer for studenter, stands og møter i tillegg til promotering i sosiale medier. Føringene vi legger er forventninger til jevnlig aktivitet. Innhold står lokallagene for selv, men vi ønsker en faglig og sosial balanse.

Et typisk semester ser slik ut:

  • Ett arrangement i måneden (lunsjforedrag, klesbyttedag, plantebyttemarked, standryddedag, bedriftspresentasjoner, kurs (f.eks. jobb og vin), medlemsmøter o.l.)
  • To-tre møter med lokallag for planlegging og delegering av ansvar
  • Flere stands hver måned
  • Jevnlig aktivitet på sosiale medier

Gjennom jobben vil du få nyttig organisasjons- og ledererfaring og bli kjent med andre aktive studenter i hele landet. Stillingen krever ingen spesielle forkunnskaper og man får god opplæring ved tiltredelse.

Som studentkontakt burde man være selvstendig, organisert, sosial, engasjert og ta en naturvitenskapelig relatert utdannelse. Ved NMBU har vi studentmedlemer fra alle fakultetene.

Du vil:

  • Synliggjøre Naturviterne ved NMBU
  • Rekruttere nye medlemmer
  • Få med flere aktive studenter
  • Arrangere faglige og sosiale arrangementer
  • Koordinere og lede aktiviteten i lokallaget ved NMBU 
  • Få lønn etter avtale

Søker må kunne prate og skrive flytende norsk.

Vil du vite mer?
Kontakt organisasjonskonsulent Erik Armand Iversen.

Søknad
Send eventuelle spørsmål, søknad og CV til eai@naturviterne.no innen 8. februar.

 

Fant du det du lette etter?