Skogmester

logo
Målselv kommune (ca. 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.


I tillegg til Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Enhet «Teknisk» i Målselv kommune har ansvar for areal- og næringsutvikling i kommunen.

Stillingen som skogmester er underlagt denne enheten, med fast kontorsted i et faglig sterkt miljø på Skogbrukets Hus på Bardufoss. Skogmesteren er sentral i videreutviklingen av verdikjeden knyttet til skogbruk og andre utmarksnæringer.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp skogkultur og skogsdrifter med tilhørende tilskuddsforvaltning 
 • Forvaltning av kommunens skog- og utmarkseiendommer
 • Saksbehandling etter jord- og skoglov med forskrifter, samt annet lovverk knyttet til utmarkssaker
 • Delta i ulike prosjekter innen egne og andres fagområder

Stillingen innebærer utadrettet virksomhet der samarbeid med skogeiere, entreprenører og offentlig myndigheter er sentralt. Ved behov kan stillingen bli tillagt andre eller endrede arbeidsoppgaver. 

Krav til søker:

 • Høyere utdanning på universitets-/høgskolenivå innen skogbruk eller annen relevant fagkrets
 • Sertifikat kl. B samt disponere egen bil

Vi ønsker søker med: 

 • Kunnskap og relevant praksis fra skog- og trenæringa
 • Initiativ, gjennomføringskraft, fleksibilitet, samarbeidsevne, god muntlig og skriftlig framstillingsevne 
 • Kunnskap om saksbehandling etter sektorlovgivning, plan- og bygningsloven samt GIS-verktøy
 • Fokus på å finne gode løsninger og bidra til å beholde et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:

 • Arbeidsoppgaver med mangfoldige utfordringer innenfor skogbruk og utmark
 • Gode forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Et utviklende tverrfaglig miljø og sosialt godt arbeidsmiljø!

Nærmere opplysninger om stillingen kan finnes på kommunens hjemmeside eller du kan kontakte enhetsleder Morten Tomter, tlf. 932 63 906 eller skogbruksleder Frode Løwø, tlf. 416 69 735.

Vi ønsker søknadene elektronisk. Søknadsskjema finnes på Målselv kommunes heimesider www.malselv.kommune.no.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.
Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet.  Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden.  I h.h.t. den nye offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist 14.11.2021.
 

Fant du det du lette etter?