Skogbrukssjef

logo
Midt i Vesterålen finner du Sortland, en by med et optimistisk næringsliv. Som handelssentrum for hele regionen, kan du nyte godt av servicetilbud og fasiliteter som kan måle seg med utvalget i større byer.

Med det spenstige utvalget av kultur-, idretts og fritidsaktiviteter, vil du garantert finne noe som passer deg, liten og stor. Full barnehagedekning og et godt tilbud i videregående skole gjør livet enklere.

Byen er omkranset av den vakre og ville vesterålsnaturen, en oase for alle typer friluftsliv, fra nærhet til marka til spektakulære opplevelser til fjells og i havgapet.

Sortland kommune har ca.1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Vil du vite mer om Sortland, se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no eller ta kontakt med oss.

Vil du bli ny skogbrukssjef og innta en sentral rolle i ei voksende skognæring i Lofoten og Vesterålen?

Sortland kommune ivaretar vertsansvar for et interkommunalt samarbeid og har et etablert fagmiljø for kommunale skogbrukstjenester i Lofoten, Vesterålen og Lødingen. Samarbeidet omfatter 10 kommuner og har to skogbruksstillinger, tilsvarende 1,2 årsverk med rene skogbruksoppgaver. Det interkommunale samarbeidet har som oppgave å utnytte og utvikle de samla skogressursene. Oppgavene omfatter også engasjement innenfor utviklingsprosjekt for økt verdiskaping av skogressursene. Skogbrukssjefen har en aktiv rolle opp mot Allskog, Kystskogbruket, skogselskap og forskningsmiljø.

Lofoten og Vesterålen har 1 200 000 dekar skog i alt, der om lag 1 000 000 dekar er produktiv skog og 115 000 dekar er plantefelt med gran, sitkagran og lutzgran. Avvirkningskvantumet var 14 000 kubikkmeter i 2020 med potensial til betydelig økning framover.

Om stillingen

Det er ledig 100 % fast stilling som Skogbrukssjef i enhet for plan og miljø, avdeling for naturforvaltning.

Arbeidet i avdelingen består av forvaltning og utviklingsoppgaver innen landbruk, vilt og miljø, og er organisert i enhet med avdelingene geodata, plan og byggesak. Dette gir god mulighet for vekst og faglig utvikling sammen med interne og eksterne samarbeidsparternere.

Arbeidsoppgaver og mulige ansvarsområder

 • behandle og rettlede i saker etter skogloven med tilhørende forskrifter
 • aktiv oppfølging av foryngelsesplikten
 • oppfølging av konkrete skogsveiprosjekt, bidra til samarbeid og vegplanlegging
 • forvalte ulike tilskuddsordninger for skogbruket og kontroll av bruken av disse
 • inneha en aktiv rolle gjennom veiledning og motivere skogeierne i regionen
 • bidra med kunnskap til utvikling av tømmernæringsindustrien i regionen
 • arbeidsoppgaver innenfor klima og forurensing

Kvalifikasjoner

 • utdanning innenfor skogforvaltning fortrinnsvis på høyskole-/universitetsnivå
 • kunnskap og erfaring i bruk av relevant lovverk med tilhørende forskrifter
 • gode formuleringsevner både skriftlig og muntlig
 • evne til nytenkning, og serviceinnstilt
 • vilje til å initiere gode samarbeidsrelasjoner og bidrar til gjensidig kompetanse- og erfaringsdeling
 • førerkort klasse B

Relevant sterk og allsidig praksis kan kompensere for utdanning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere i virksomheten.

Vi kan tilby deg

 • en utfordrende og spennende stilling med mange utviklingsmuligheter i et positivt, hyggelig og hektisk miljø
 • en arbeidsplass med fokus på "frisknærvær"
 • mulighet for videreutdanning/kurs
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn etter avtale
 • gunstig pensjonsordning

Krav til språkkunnskaper

 • Må ha svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist

 • 29. september 2021

Søk stillingen

Fant du det du lette etter?