Senterleder/Naturveileder

logo
Besøkssenter våtmark Oslo er ett av seks nasjonale besøkssentre for våtmark, autorisert av Klima- og Miljødepartementet i 2012. Sentrene formidler kunnskap om biomangfold med eksempler fra lokale våtmarker. Besøkssenteret har to avdelinger; Lilløyplassen på Fornebu og Østensjøvannet i Oslo, og ligger derved i landets mest artsrike og tettest befolkede region. Senteret formidler kunnskap om biologi, naturvern og biologisk mangfold, med fokus på våtmark. Kunnskap formidles til allmennheten, med ambisjon om å nå en stor andel av innbyggerne i hovedstadsområdet. Samtidig som vi formidler kunnskap er vi opptatt av å vekke naturglede. Hos oss går naturkjennskap og naturvennskap hånd i hånd.

Besøkssenter våtmark Oslo søker en engasjert og kunnskapsrik person med teft for ledelse, administrasjon, informasjonsarbeid, biologi og pedagogikk.

Besøkssenter våtmark Oslo ligger i landets mest artsrike og tett befolkede region, med en avdeling på Fornebu og en ved Østensjøvannet. Senteret formidler kunnskap om biologi, naturvern og biologisk mangfold, med fokus på våtmark. Kunnskap formidles til allmennheten, med ambisjon om å nå en stor andel av innbyggerne i hovedstadsområdet. Samtidig som vi formidler kunnskap er vi opptatt av å vekke naturglede. Hos oss går naturkjennskap og naturvennskap hånd i hånd. Besøkssenteret skal være et treffpunkt for naturinteresserte i alle aldre. På hverdagene holder våre naturveiledere undervisning-/naturveiledningsopplegg for barnehager og skoler. Vi holder også opplegg for andre grupper som universiteter og foreninger. I helgene er sentrene åpne for publikum for øvrig med spennende aktivitetsdager innen ulike naturrelaterte temaer. Senterleder har det administrative, faglige og økonomiske ansvaret for besøkssenterets organisering, utvikling, drift og ansatte.

Oppgaver

Følgende varierte arbeidsoppgaver inngår i stillingen:

 • Drifte senteret i tråd med styringssignaler fra besøkssenterets styre og retningslinjer fra Miljødirektoratet
 • Økonomi- og budsjettansvar, herunder skaffe økonomiske ressurser
 • Ansvar for administrasjon, inkl. søknader og rapportering
 • Personalansvar, inkl. ansettelser og HMS
 • Sekretær for besøkssenterets styre 
 • Markedsføre og videreutvikle senterets spennende muligheter
 • Overordnet ansvar for det faglige og pedagogiske ved naturveiledningen for alle senterets målgrupper
 • Booking av undervisning-/naturveiledningsopplegg og kontakt med skoler og barnehager
 • Ansvar for at senteret holdes åpent for publikum i helgene
 • Føre tilsyn med bygningsmassen på begge senterets avdelinger og holde kontakt med bygningsmassens eiere
 • Bistå med fagkompetanse i skjøtsel av de lokale naturreservatene
 • Hvis tid kan også naturveiledning inngå i stillingen

Kompetanse og egenskaper

 • Erfaring med ledelse og prosjekter
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og ryddig i møte med administrative oppgaver
 • Evne til å planlegge og prioritere i en hektisk hverdag
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Utdanning og/eller relevant erfaring innen biologi, kjennskap til Oslofjordregionens biomangfold 
 • Utdanning og/eller praktisk erfaring innen undervisning/formidling
 • Løsningsorientert og god vurderingsevne
 • Pålitelig og ansvarsbevisst

Engasjement, erfaring, oppnådde resultater, personlig egnethet og fleksibilitet vil bli tillagt vekt. 

Ett års vikariat, 60-100% stilling med mulighet for forlengelse. Omfanget avgjøres i dialog med søker. Styret står for den faglige og organisatoriske ledelsen av stillingen. Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale. Kontorplass er i utgangspunktet hos miljøorganisasjonen Sabima i Oslo sentrum (Mariboes gate 8). Tiltredelse snarlig og etter avtale.     

Besøkssenter våtmark Oslo verdsetter mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Ettersom stillingen innebærer arbeid med barn og unge, kreves det framlagt politiattest for kandidaten som får tilbud om stillingen.

Spørsmål om stillingen rettes til styreleder Amund Kveim (tlf. 97 54 45 52), evt. daglig leder Toril Hasle (tlf. 40 61 64 67). 

Søknadsfrist:

 • Snarest, senest 14.04.21

Søknad og CV:

 

Fant du det du lette etter?