Saksbehandler utmarksforvaltning

logo alvdal kommune
Alvdal og Tynset kommuner har felles enhet for landbruk og miljøforvaltning og er fysisk plassert på Storsteigen videregående skole i Alvdal. Enheten har forvaltningsoppgaver knyttet til juridiske og økonomiske virkemidler, og skal være delaktig i plan- og utviklingsrelatert arbeid for kommunene, også utover det rent landbruksfaglige. Primærnæringen utgjør en svært viktig andel av næringslivet i både Alvdal og Tynset.

Kort om stillingen

Enhet landbruk og miljø i Alvdal og Tynset kommuner har ledig 100 % fast stilling som saksbehandler. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.  

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består i saksbehandling knyttet til forvaltnings- og lovoppgaver innen utmarksforvaltning, inkludert fisk og vilt. Til stillingen vil det også ligge oppgaver knyttet til miljø- og forurensningssaker, samt vassdrag og skogbruk. 

Krav til kompetanse

  • Høyere utdanning innen utmarksforvaltning, eventuelt tilsvarende utdanning inn mot miljø-/naturforvaltning eller skogbruk. 
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Erfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig

Personlige egenskaper

God evne til å kommunisere og samarbeide vil bli vektlagt. Du må i tillegg være utadvendt og ha en serviceinnstilling.

Vi tilbyr

  • Utfordrende, variert og sjølstendig arbeid i et utviklende arbeidsmiljø
  • 6 dyktige og positive arbeidskollegaer i samme fagmiljø
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Fleksitidsordning
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune.
Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd.

I henhold til offentlighetsloven § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Søknad sendes

Alvdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling".

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju.

Søknadsfrist

01.06.2018

Kontaktperson

Ole Sylte Heggset, konst. enhetsleder landbruk og miljø, tlf.: 62 48 91 36 / 909 29 230, e-post: ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?