Rådgjevar klima, miljøvern og landbruk

logo
Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og med byen Rjukan som kommunesenter. Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdannings tilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv.


Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner. Rjukan er på UNESCO`s verdensarvliste for sin arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service.

Tinn kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke.

Tinn kommune er en ”to-nivå” kommune der ansvar, myndighet og praktisk arbeidet knyttet til daglig drift ligger i den enkelte enhet. Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk samt lokale retningslinjer og reglement.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke ledig stilling hos oss, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn eller funksjonsnedsettelse. Tinn kommune er en IA-virksomhet og vi arbeider sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Rådgjevar klima, miljøvern og landbruk

Enhet for plan, landbruk og miljøvern høyrer til tenesteområde samfunn og har ansvar for kommunens oppgåver innan plan- og bygningsloven, matrikkellova, miljøvern- og landbrukslovgjevinga m.m. Vi har dermed ei sentral rolle i arbeidet med fysisk planlegging, nærings- og samfunnsutvikling i Tinn kommune og er for tida 12 tilsette fordelt på planavdelinga på Rjukan og landbruksavdelinga i Atrå.

Som følgje av pensjonsavgang har vi ved landbruksavdelinga ledig 100 % fast stilling som rådgjevar med hovudarbeidsfelt innan klimaarbeid, miljøvern- og landbruksforvaltning.  Her vil du jobbe med spennande oppgåver både sjølvstendig og på lag med dyktige og erfarne kollegaer i eit godt arbeids- og fagmiljø.

Arbeidsoppgåver

 • Overordna klimaarbeid med ansvar for ny klima- og energiplan for Tinn kommune
 • Landbruksplan for Tinn kommune
 • Saksbehandling etter lover og forskrifter knytt til klima, naturmangfald, motorferdsel i utmark, forureining, landbruk, eigedom m.m.
 • Forvaltning av statlege og kommunale økonomiske virkemiddel
 • Rettleiing overfor kommunens innbyggarar og næringsutøvarar
 • Arbeid med kommuneplanar og regionale planar
 • Prosjektretta nærings- og miljøarbeid 
 • Anna samfunns- og bygdeutvikling
 • Administrative oppgåver

Andre arbeidsoppgåver er også aktuelle med utgangspunkt i dine kvalifikasjonar og dei behov som tenesteområde samfunn til ei kvar tid har.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innan landbruk og/eller naturforvaltning 
 • God skriftleg og muntleg framstillingsevne på norsk
 • Førarkort klasse B. Eigen bil må kunne disponerast i tenesta

I tillegg vil vi legge vekt på om du har

 • Erfaring med arbeid innan landbruk og natur- og miljøforvaltning
 • Formell kompetanse på høgare nivå innan landbruk og naturforvaltning
 • Evne til og erfaring med å jobbe nærings- og miljøretta i eit heilskapsperspektiv
 • Erfaring frå offentleg saksbehandling
 • Erfaring i praktisk bruk av geografiske informasjonssystem, digitale saksbehandlingssystem og anna bruk av digital informasjon
 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Vi vil legge særleg vekt på at du er personleg eigna for stillinga

Vi tilbyr deg

 • Løn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning gjennom medlemskap i KLP
 • Varierte  og spennande arbeidsoppgåver
 • Hyggelege og hjelpsome kolleger
 • Gode utviklingsmuligheter i eit tverrfagleg arbeidsmiljø med stor takhøgde

Søknadsfrist

 • 07.02.2022

Søk her

 

Fant du det du lette etter?