Rådgivere (jord og skog)

logo gran kommune
Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo.

Landbrukskontoret for Hadeland har ti ansatte og et bredt og spennende fagmiljø. Kontoret dekker kommunene Jevnaker, Lunner og Gran og skal nå utvides med Nittedal kommune. Regionen er i en spennende vekst med økende folketall og et aktivt landbruksmiljø i utvikling. Regionen har totalt 130.000 daa jordbruksjord, 936.000 daa skog og over 50.000 innbyggere.

Ved kontoret er det ledig 2-3 stillinger som rådgivere, fra 01.01.2020. I tillegg går en av våre medarbeidere av med pensjonen på våren og vi ønsker hans erstatter på ettervinteren/våren. Vi søker etter personer med godt humør og utdanning innen jordbruk/skogbruk/miljø/
jus/næringsutvikling.

Arbeidsoppgaver

Stillingene er tillagt oppgaver som behandling av konsesjonssaker, jordlovssaker, søknader knyttet til regionalt miljøprogram og spesielle miljøtiltak i landbruket, hogstmeldinger i Marka og andre skogsaker, samt deltakelse i plansaker der fagområdet landbruk skal inn.

Andre arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses din kompetanse og interessefelt, og vårt behov. Lokalkunnskap er verdifullt. Mulige arbeidsoppgaver kan være næringsutvikling i landbruket, informasjonsarbeid, kartarbeid, behandling av tilskuddssaker i landbruket (produksjonstilskudd, skogfond).

Krav til kompetanse

 • Relevant høyere utdanning – ønskelig med relevant erfaring
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God evne til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig.
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert 
 • Stor arbeidskapasitet
 • Faglig engasjert og utviklingsorientert

Vi kan tilby

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med gode faglige utviklingsmuligheter
 • Godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale

Annet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist

 • 25.11.2019 

Kontaktpersoner

 

Fant du det du lette etter?