Rådgiver - vannmiljø og bunndyr

logo
Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 200 medarbeidere som er stasjonert på 135 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Norconsult har økende oppdragsmengde innen vannmiljø og spesielt arbeid med biologiske kvalitetselementer ihht Vannforskriften. Vi søker derfor en person med spesiell interesse for bestemmelse av bunndyr og bruk av disse til klassifisering av tilstand i vann. Taksonomisk interesse for planteplankton, påvekstalger og dyreplankton er også interessant for Norconsult. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil i utgangspunktet bestå i å bestemme bunndyr til de nivåer som er nødvendig for klassifisering av tilstand i vann etter aktuelle veiledere til vannforskriften. Dette betyr at du må like å arbeide selvstendig ved lupe og mikroskop over tid. Innsamling av bunndyr i felt, sortering og utplukking av bunndyr fra prøvemateriale, vannprøvetaking og annet vannrelatert feltarbeid kan også bli en del av oppgaven. I tillegg vil rapportering av resultater og øvrig rapportskriving knyttet til vannovervåkning bli en sentral oppgave. God skriftlig formuleringsevne tillegges derfor betydelig vekt og må dokumenteres. Tilsvarende oppgaver kan bli aktuelle knyttet til bestemmelse av planteplankton, dyreplankton eller påvekstalger dersom du allerede har kompetanse innenfor disse temaene. For bunndyr vil opplæring bli gitt ved behov knyttet til det taksonomiske arbeidet, men du bør ha grunnleggende taksonomisk kompetanse i bunnen. Du vil inngå i et dyktig team som jobber med vannmiljø i elver og innsjøer og du vil bli en del av Norconsults store faggruppe innenfor miljøfag. Deltidsstilling kan diskuteres. 

For oss er det viktig at du:

•    Har inngående interesse for taksonomisk arbeid på aktuelle artsgrupper
•    Trives med vedvarende arbeid knyttet til artsbestemmelse
•    Har god evne til selvstendig arbeid
•    Har god skriftlig formuleringsevne
•    Er pliktoppfyllende og nøyaktig
•    Kan utføre feltarbeid ute i naturen til alle årstider
•    Har miljøfaglig bakgrunn og taksonomisk erfaring

Søknader sendes gjennom Norconsults søknadsportal www.norconsult.no

Søknadsfrist:

  • 24.04.2020

Kontaktperson for denne stillingen:

 

Fant du det du lette etter?