Rådgiver/seniorrådgiver, vannforvaltning

logo fylkesmannen i innlandet
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

1.1.2019 ble Fylkesmannen i Innlandet opprettet. Hovedkontoret for embetet er på Lillehammer.

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Fylkesmannen skal samle kunnskap om vannets tilstand og gi en vurdering av miljøtilstanden, overvåke og kartlegge problemer og fungere som miljøfaglig rådgiver for andre involverte myndigheter.

Fast stilling

Stillingene er plassert i enhet for vannforvaltning og forurensning i virksomhetsområdet miljø, landbruk og næringsutvikling. Enheten har ca. 15 ansatte med høy fagkompetanse, og vi jobber i hovedsak med forurensning, vannressurs- og fiskeforvaltning.Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling i enhet for vannforvaltning og forurensning. 

Om stillingen

Fylkesmannen i Innlandet har en sentral rolle i arbeidet med gjennomføringen av vannforskriften, herunder hovedansvaret for kunnskapsgrunnlaget, miljøfaglig rådgivning, samt oppgaver som regional sektormyndighet. Fylkesmannen deltar aktivt i arbeidet i vannregionene og vannområdene som berører Oppland og Hedmark.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å tilsette en person som skal arbeide med vannressursforvaltningen, overvåkning, informasjon/veiledning og saksbehandling. Arbeidet innebærer bred kontakt med kommuner og andre offentlige myndigheter. Arbeidsoppgavene er varierte, faglig spennende og dagsaktuelle.

Kvalifikasjonskrav

Utdanningsnivå:

 • Høyere utdanning (mastergrad eller tilsvarende) innen ferskvannsøkologi/limnologi/fiskebiologi/vannforvaltning, eventuelt annen erfaring fra arbeid med vannforskriften eller vannressursforvaltning

Vi ønsker at du har:

 • Gode ferdigheter med bruk av GIS/databaser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide målrettet og være resultatorientert
 • Evne til å engasjere og interesse for miljøvern

Relevant erfaring fra offentlig forvaltning og personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Den som tilsettes bør ha førerkort.

Vi tilbyr

 • Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
 • Nødvendig veiledning og oppfølging innen fagfeltet.
 • Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn kr 500.000 - 650.000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.

Spørsmål om stillingen

Opplysninger om stillingen gis av seniorrådgiver Ola Hegge tlf. 61 26 60 61, eller avdelingsdirektør Tore Pedersen tlf. 61 26 60 52

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet.

Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist

 • 25. august 2019

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?