Rådgiver/seniorrådgiver (naturforvalter)

logo fm nordland
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 160 medarbeidere.

Klima- og miljøavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og veileder om miljøverdier i fylket. Vi bidrar til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi abeider for en bærekraftig utvikling ved å begrense forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, forvalte viktige arter, naturtyper og verneområder, samt å uttale oss om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre. Vi er 32 medarbeidere.

Har du det som trengs for å forvalte viktige naturverdier i Nordland?

 

Deg og stillingen

Vi søker deg som vil forvalte naturvernområder i hele Nordland. Verneområdene er noen av fylkets mest verdifulle naturområder, og en viktig del av jobben er å behandle søknader. Du får også utarbeide forvaltningsplaner i samarbeid med kommuner, grunneiere og andre brukere. Det er derfor viktig at du har gode samarbeids- og formidlingsevner. For å ta vare på verneverdiene skal du planlegge tiltak og skjøtsel i verneområdene, spesielt knyttet til restaurering av våtmark. Du vil inngå i et team som har ansvar for trua arter i fylket og nasjonal oppfølging av handlingsplan for hubro. Dette arbeidet krever selvstendighet, initiativ og stor leveringsdyktighet. Jobben innebærer en del reiser i fylket.

Du har:

  • Mastergrad i naturforvaltning, biologi eller tilsvarende
  • Relevant arbeidserfaring
  • Kunnskap om naturmangfoldloven
  • Stor naturfaglig interesse og god kunnskap om arter
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Hvis du i tillegg har erfaring fra offentlig forvaltning vil det telle positivt.

Utdanningskravet kan fravikes dersom du har lang og relevant erfaring, i tillegg til bachelor innen naturforvaltning, biologi eller tilsvarende.

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 490 000 – kr. 620 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere informasjon, ta kontakt med underdirektør Mia Husdal, tlf 75 53 15 57 / epost fmnomma@fylkesmannen.no eller fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen, tlf. 75 53 16 88 / epost fmnotsn@fylkesmannen.no.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Frist:

  • 16. august

Søk stillingen her

 

Fant du det du lette etter?