Rådgiver/seniorrådgiver (forurensning)

logo
Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 165 medarbeidere.

Klima- og miljøavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og veileder om miljøverdier i fylket.Vi bidrar til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi abeider for en bærekraftig utvikling ved å begrense forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, forvalte viktige arter, naturtyper og verneområder, samt å uttale oss om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre. Vi er 36 medarbeidere.

Om deg og stillingen

Klima- og miljøavdelinga har ledig en prosjektsstilling med varighet ut 2022.

Du skal arbeide med Grunnforurensningsdatabasen med kvalitetssikring av informasjon om forurensning i grunnen. Målet er å øke kvaliteten på de registreringene som ligger i databasen.

Arbeidet du skal gjøre er en del av et nasjonalt prosjekt, og du vil ha kontakt med grunneiere og medarbeidere hos Statsforvalteren i Trøndelag og Troms og Finnmark. For å lykkes i jobben må du ha gode samarbeidsevner og kunne kommunisere godt.

I tillegg til prosjektet kan det være aktuelt å bidra til opplæring i kommunene, og med tilsyn på forurensningsseksjonen. Du må derfor regne med at det blir noe reisevirksomhet.

Vi søker deg som

  • har mastergrad innen tekniske- eller naturvitenskapelige fag 
  • er nøyaktig og systematisk
  • er selvstendig og evner å ta initiativ
  • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • førerkort klasse B

Utdanningskravet kan fravikes dersom du har riktig erfaring og relevant utdanning på bachelornivå.

Det vil telle positivt om du har relevant erfaring med bruk av databaser eller kartverktøy, eller forurensning i grunn. 

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder i opplæringsperioden.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 530 000,- – kr 670 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere informasjon, ta kontakt med underdirektør Oddlaug Knutsen på telefon 75 53 15 55 / 47 61 37 11 / e-post fmnooek@statsforvalteren.no.

Kravet til utdanning må dokumenteres som vedlegg til søknaden i Jobbnorge.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Så langt som mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 % av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Søknadsfrist

  • 3. januar 2022

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?