Rådgiver/Seniorrådgiver (botaniker)

logo fylkesmannen i nordland
Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 165 medarbeidere.

Miljøvernavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og driver veiledningom miljøverdier i fylket. Vi skal bidra til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi skal arbeide for en bærekraftig utvikling ved å hindre forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, arbeide med forvaltning av viktige arter, naturtyper og verneområder, samt avgi uttalelser om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre. Miljøvernavdelinga har 32 medarbeidere.

Vi søker deg som har:

  • Relevant utdanning på masternivå innen biologiske fag eller norsk naturforvaltning
  • Stor naturinteresse med kunnskap om planter, dyr, insekter og/eller naturtyper
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Om du i tillegg har erfaring med offentlig naturforvaltning, erfaring fra naturtypekartlegging og/eller GIS-kompetanse, vil det være positivt.

Som person er du løsningsorientert, god til å samarbeide og uredd.

Ansvarsområde og oppgaver

Dine viktigste arbeidsoppgaver er verneområdeforvaltning, arbeid med bekjemping av fremmede arter, utredning av nytt vern og planlegging og gjennomføring av tiltak i verneområder.

Du vil ha hyppig kontakt med grunneiere, nordlandskommunene og andre eksterne aktører. Arbeidet gir mulighet til å kombinere saksbehandling og prosjektarbeid med befaringer og feltarbeid.

Du vil jobbe med konkrete problemstillinger og utgjøre en forskjell for naturen i Nordland. Du må regne med å reise en del rundt i fylket.

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 480 000 – kr 620 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Din pensjonsordning blir gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt underdirektør Sveinung B. Råheim, epost fmnosra@fylkesmannen.no / telefon 75 53 16 89 eller fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen, epost fmnotsn@fylkesmannen.no / telefon 75 53 16 88.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

Søknadsfrist:

  • 18. august

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?