Rådgiver/seniorrådgiver

logo fm nordland
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 160 medarbeidere.

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 160 medarbeidere.

Er du vår nye kollega som vil jobbe med tilskuddsforvaltning i landbruket?

 

Vi leter etter deg som:

 • har relevant høyere landbruksutdanning, gjerne på masternivå
 • har kjennskap til landbruksnæringens utfordringer i fylket
 • har god økonomisk forståelse
 • trives med rutineoppgaver og systematikk
 • evner å arbeide effektivt og korrekt
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Relevant arbeidserfaring og personlig egnethet kan veie opp for manglende formell kompetanse. Erfaring og kompetanse innen offentlig forvaltning vil være en styrke.

Dine personlige egenskaper:

 • du har gode analytiske evner
 • du er en god samarbeidspartner og trives med både selvstendig arbeid og teamarbeid
 • du har evne til å forstå og identifisere menneskene bak sakene
 • du tar initiativ, ser muligheter og arbeider for å finne gode løsninger
 • evne og vilje til å håndtere og fullføre vanskelige saker
 • gode formidlingsevner og liker utadrettet arbeid

Arbeidsoppgavene dine:

Du skal være bidragsyter for å videreutvikle forvaltningen av de ulike tilskuddsordningene i jordbruket og skogbruket. Kontroll med kommunenes forvaltning og foretakenes virksomhet vil, sammen med utvikling av kontrollarbeidet, være sentralt.

Arbeidsoppgavene vil variere mellom rutine- og kontrollarbeid, teamarbeid og utadrettet veilednings- og opplæringsoppdrag.

Du må regne med endring i arbeidsoppgaver og en del reiseaktivitet. Kontorstedet er i Mosjøen.

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 490 000 – kr. 620 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte underdirektør på seksjon for tilskudd og kontroll - Hans Christian Jarnæs på tlf. 95 79 04 88 eller e-post fmnohcj@fylkesmannen.no eller landbruks- og reindriftsdirektør John Kosmo på tlf. 92 63 14 84 eller e-post fmnojko@fylkesmannen.no.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Frist:

 • 9. august

Søk stillingen her

Fant du det du lette etter?