Rådgiver/Seniorrådgiver

logo fylkesmannen i nordland
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 160 medarbeidere. I desember 2020 flytter vi inn i et nytt og moderne bygg ved Aspmyra.

Litt om oss:

Klima- og miljøavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og veileder om miljøverdier i fylket. Vi bidrar til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi abeider for en bærekraftig utvikling ved å begrense forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, forvalte viktige arter, naturtyper og verneområder, samt å uttale oss om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre. Vi er 32 medarbeidere.

Deg og stillingen:

På naturmangfoldseksjonen skal du forvalte naturvernområder i Nordland. Det innebærer at du får ta vare på mange av Nordlands mest verdifulle naturområder. Du vil saksbehandle dispensasjonssøknader og utarbeide forvaltningsplaner i samarbeid med aktuelle brukere. I tillegg skal du planlegge tiltak og skjøtsel i verneområder, samt gi råd og veilede etter naturmangfoldloven. Du vil også arbeide med verneprosesser, i hovedsak vern av skog. Jobben innebærer en del reiser i fylket.

Du har:

  • Mastergrad i naturforvaltning, biologi eller tilsvarende
  • Gode samarbeidsevner
  • Stor leveringsdyktighet
  • God kunnskap om naturmangfoldloven og/eller plan- og bygningsloven
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Vi ønsker i tillegg at du har:

  • Erfaring fra offentlig forvaltning 
  • Kunnskap om skog

Utdanningskravet kan fravikes dersom du har lang og relevant erfaring, i tillegg til bachelor innen naturforvaltning, biologi eller tilsvarende.

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 490 000 – kr. 620 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere informasjon, ta kontakt med fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen, tlf. 75 53 16 88 / e-post fmnotsn@fylkesmannen.no eller underdirektør Mia Husdal, tlf. 75 53 15 57 / e-post fmnomma@fylkesmannen.no

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen.

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Bodø:

Midt i Nordland ligger Bodø - en by i rask utvikling. Byen ble i 2016 kåret til Norges mest attraktive by, og daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttalte at "Bodø ser muligheter der andre ser begrensninger". Byen har en unik nærhet til naturen: Du kan fiske i havet, gå på topptur og rekke hjem til konsert i kulturhuset Stormen samme kveld. I 2024 blir Bodø første europeiske kulturhovedstad nord for polarsirkelen.

Les mer om byen på www.visitbodo.com og www.bodo.no

Søknadsfrist:

  • 1. mars

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?