Rådgiver/Seniorrådgiver

logo bondelaget
Norges Bondelag er en interesseorganisasjon for bønder og andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for land-bruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet.

Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 58 fordelt på våre 17 fylkeskontor.

Internettadressen er www.bondelaget.no

NORGES BONDELAG søker

Rådgiver/seniorrådgiver innen klima og fornybare løsninger

Næringspolitisk avdeling dekker et stort arbeidsfelt innen mat- og landbrukspolitikk, bioøkonomi, energi-, klima- og miljøpolitikk, handel og internasjonale avtaler og en rekke andre spennende fagområder. Vi søker en samfunnsengasjert medarbeider med interesse og kunnskap om klimaspørsmål og fornybare løsninger, som kan være med å utvikle en framtidsrettet politikk for bærekraftig og klimasmart norsk landbruk.

Aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:

  • Bidra med å utvikle politikk- og virkemiddelutforming for bærekraftig og klimasmart matproduksjon
  • Bidra til at myndighetene ivaretar næringas interesser i utarbeidelse og forvaltning av nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser
  • Koble klimajobbinga til miljøspørsmål og miljøvirkemidlene i landbruket
  • Bidra med kunnskap om klimaendringer, klimaforpliktelser og klimaarbeid
  • Adressere næringas forsknings- og utviklingsbehov for klimasmart og bærekraftig matproduksjon

Vi søker medarbeider med høyere utdanning, god kjennskap til klimaspørsmål og fornybare løsninger og de muligheter og utfordringer som landbruket står overfor. Søkere bør ha relasjonsbyggende egenskaper, gode analytiske evner og kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære lokaler, fleksitid, noe reisevirksomhet og gode personal- og forsikringsordninger.

Nærmere opplysninger om stillingen ved ass. næringspolitisk sjef Anne Thorine Brotke på telefon 995 42 970 eller personalsjef Catharina B. Andersen telefon 905 15 152.

Søknad med CV sendes innen 13. desember 2017, til stilling@bondelaget.no

 

Fant du det du lette etter?