Rådgiver/seniorrådgiver arealplanlegging

logo fylkesmannen i agder
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindelegg mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Miljøvernavdelingen ivaretar Fylkesmannens oppdrag på miljøområdet i Agder. Faggruppe arealplan formidler nasjonal politikk og prioriteringer i kommunal og regional arealplanlegging, og veileder om statlige føringer. Fylkesmannen er fagmyndighet for blant annet klima, jordvern, naturmangfold, landskap, vann- og vassdrag, strandsone, barn og unge og folkehelse. Vi skal gjennom vårt arealplanarbeid bidra til at slike nasjonale interesser ivaretas i kommunal arealplanlegging.

Fylkesmannen v/Miljøvernavdelingen har ledig 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver – arealplanlegging. Stillingen er tilknyttet Faggruppe Arealplan, med kontorsted Arendal. Tiltredelse er ønskelig så snart som mulig.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak tillegges arbeid med arealplaner og dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Veiledning av kommunen og andre eksterne aktører, samt deltakelse i planprosesser er en viktig del av arbeidet. Du vil ha jevnlig kontakt med ulike eksterne aktører som kommuner, andre sektormyndigheter og tiltakshavere. Andre oppgaver kan tildeles etter embetets og avdelingens behov.

Kvalifikasjoner for stillingen

Vi søker etter en person med interesse for areal- og samfunnsplanlegging, med vekt på byutvikling, fortetting og areal- og transportplanlegging. God kjennskap til plan- og bygningsloven er sterkt ønskelig, og kjennskap til annet relevant særlovverk er en fordel. Erfaring fra offentlig forvaltning, praktisk arealplanlegging og konsekvensutredninger er ønskelig, men nyutdannede vil også bli vurdert. Vi forutsetter relevant utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen arealplanlegging, landskapsarkitektur, samfunnsplanlegging eller tilsvarende. Flere år med dokumentert relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende mastergrad. 

Vi legger vekt på personlige egenskaper, serviceinnstilling og evne til samarbeid, i tillegg til god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Våre krav til deg er at du har god arbeidskapasitet, er effektiv, viser stå-på-vilje, og er villig til å gi av deg selv både faglig og sosialt. Du må være løsningsorientert, fleksibel og ryddig, og ha evne til å lytte. 

Søkerne vil bli vurdert ut fra personlige egenskaper, formell kompetanse og praksis. De første 6 månedene anses som prøvetid.

Vi kan tilby

  • avlønning som rådgiver/seniorrådgiver i spennet kr 470 000 – 580 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
  • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse
  • fleksibel arbeidstid
  • utfordrende oppgaver i et solid tverrfaglig miljø
  • trivelige kolleger 

Er dette en stilling for deg?

Send søknad elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden. Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

Fylkesmannen ønsker et mangfold blant våre ansatte, vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. De to sistnevnte kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens
inkluderingsdugnad.  

Nærmere opplysninger om stillingen får du av: 

  • Miljøverndirektør Ingunn Løvdal, tlf. 37017812 eller 47301092
  • Faggruppeleder Arealplan Pia Karine Hem Molaug, tlf. 37017535

Søknadsfrist:

5. mai 2019

 

Fant du det du lette etter?