Rådgiver natur- og miljøforvaltning

logo trysil kommune
Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 550 innbyggere. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.

Sektoren forvaltning og teknisk drift består av de 4 avdelingene veg, vann og avløp, eiendom, landbruk, samt plan bygg og miljø. Sektoren ledes av en kommunalsjef og de 4 avdelingene har hver sin avdelingsleder. Reiseliv er kommunens største og raskest voksende næring, og plan-, bygg- og miljøavdelingen har mange og utfordrende oppgaver i denne sammenheng.

Plan-, bygg- og miljøavdelingen har i dag 10,6 årsverk fordelt på 12 stillinger. Avdelingen utfører oppgaver innen plan, byggesak, kart/oppmåling, eiendomsskatt og miljø- og naturforvaltning. Organisering av avdelingen er for tiden under vurdering.

100 % fast stilling som rådgiver ved plan-, bygg og miljøavdelingen er ledig for snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • Delta i kommunens planarbeid med fokus på naturforvaltning og miljøinteresser
 • Legge til rette for å bedre kunnskapsgrunnlaget og etablere digitale løsninger for å ivareta og tilgjengeliggjøre miljødata både internt og eksternt
 • Ansvar for saksbehandling innen miljøforvaltningen, bl.a. innen viltforvaltning, motorferdsel i utmark, vassdragsforvaltning og forurensningssaker
 • Andre oppgaver knyttet primært til miljørelaterte spørsmål kan også være aktuelle

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitets- eller høyskole på mastergradsnivå innen naturforvaltning. Relevant erfaring fra offentlig virksomhet er ønskelig 
 • GIS-kompetanse er ønskelig
 • Gode datakunnskaper og erfaring med GIS-Line eller tilsvarende kartsystem er ønskelig.
 • Vi vektlegger personlige egenskaper som gode samarbeidsevner, evne til å arbeide selvstendig og en serviceinnstilt holdning til både publikum og kolleger
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Et spennende og bredt fagmiljø, et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Nødvendig kurs og opplæring vil bli gitt

Andre opplysninger

 • Det er 6 måneders prøvetid i stillingen.
 • Tilsettingen vil skje i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Bjørn Tore Bækken, tlf. 47 47 29 59, eller kommunalsjef Bjørn Myhre, tlf. 47 47 29 43.

Søknadsfrist:

 • 01.05.2018 

Vi krever skriftlig søknad. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema. Dette finner du på kommunens hjemmesider www.trysil.kommune.no . Vi ber om at du fyller ut hele skjema inkludert CV. Trenger du hjelp, ta kontakt på tlf. 62 45 77 00.  

Om søknaden

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om disse senere i ansettelsesprosessen.

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Søkerliste

Alle søkere vil i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Om organisasjonen Trysil kommune

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik: Rådmannsnivå med en rådmann og tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi, lønn og personal og informasjon og en næringsavdeling med næringssjef.


 

Fant du det du lette etter?