Rådgiver natur- og artsforvaltning

logo
Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 41 stillinger og er organisert i tre avdelinger - en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet. I tillegg kommer engasjementer av
kortere varighet, spesielt i sommerhalvåret.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Rådgiver natur- og artsforvaltning

I miljøvernavdelingen er det fra februar 2018 ledig en åremålsstilling som rådgiver. Åremålsstillingen er for to år med adgang til å søke tre års- samt ytterligere ett års forlengelse.

Sysselmannen har ansvaret for miljøvernforvaltningen på Svalbard. Sentrale oppgaver omfatter naturvern, artsforvaltning, arealforvaltning, kulturminneforvaltning, friluftsliv, turisme og forurensning. Det er et nært samarbeid mellom miljøvernavdelingen og politiavdelingen bl.a. om miljøkriminalitet og forebyggende tiltak. Ansvarsområdet til denne stillingen er knyttet til oppgaver innen natur- og artsforvaltning

Mer informasjon om Sysselmannen finnes på vår hjemmeside www.sysselmannen.no.

Arbeidsoppgaver

 • Naturforvaltning med særlig vekt på saker knyttet til forvaltning av høstbare arter
 • Saksbehandling av søknader om forskningsprosjekter
 • Administrasjon av jakt, fangst og fiske og innsamling av data til statistikkformål
 • Utarbeide og følge opp handlingsplaner, forvaltningsstrategier m.m.
 • Noe virksomhet i felt
 • Informasjons- og foredragsvirksomhet
 • Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere naturfaglig utdanning (masternivå)
 • Forvaltningserfaring, primært fra miljøvernforvaltning
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nødvendig nivå.
 • Ønskede kvalifikasjoner:
  • Kompetanse og erfaring med bruk av GIS-systemer (ArcGis)
  • Allsidig felterfaring
  • Svalbarderfaring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Evne til selvstendig og systematisk arbeid
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med kompetente kollegaer og varierte oppgaver i storslått arktisk natur.
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1436 rådgiver i statens lønnsregulativ, og vil etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli lønnet innenfor spennet kr 490.900 – 537.700,- pr år.
 • Polartillegg på for tiden kr 32 000 pr år.
 • Til stillingen hører fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ.
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse utgjør til sammen 18,2%.

Kontaktinfo

 • Bjarte Benberg, Rådgiver, (+47) 79 02 43 56
 • Paul Lutnæs, Fungerende Miljøvernsjef, (+47) 79 02 43 21

Søknadsfrist

 • 15. november 2017

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no. Kopi av attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.

 

Fant du det du lette etter?