Rådgiver landbruk

logo aure kommune
Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Sør-Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv med Statoil som den største arbeidsplassen, aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no

Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder.

Rådgiver landbruk - fast stilling

Beskrivelse

Kommunens rolle som landbruksmyndighet innebærer bl.a. forberedelse av saker for politisk behandling, forvaltningsoppgaver for landbruksnæringen, kontakt med lokalbefolkning og faglagene, samhandling med regionale myndigheter og kommunens øvrige fagavdelinger.

Landbruk er organisasjonsmessig plassert innenfor plan og drift som består av 10 ansatte med selvstendige ansvarsområder innenfor kommuneplanlegging, regulering, byggesak, kart og oppmåling, friluftsliv, naturvern, landbruk og viltforvaltning. Aure kommune har et stort og aktivt landbruk spesielt innenfor husdyr.

Om stillingen

100 % fast stilling som rådgiver landbruk er ledig for snarlig tiltredelse.

Stillingen er tillagt ansvaret for kommunens oppgaver knyttet til fagområdet jordbruk.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være: 

 • saksbehandling etter jord-, og konsesjonslov og plan- og bygningslov
 • forvaltningsoppgaver knyttet til landbruksnæringen 
 • næringsutvikling må påregnes å være en sentral del av jobben
 • delta i prosesser knyttet til areal- og miljøforvaltningsoppgaver
 • kontakt med gardbrukerne og landbruksorganisasjonene
 • ajourhold av Gårdskart

Aure kommune har vedtatt en ny administrativ organisasjonsstruktur som gjelder fra 1. sept. 2018. Det kan derfor skje justeringer av oppgaver i stillingen, spesielt med tanke på rådgiver landbruk sin rolle i næringsutviklingsprosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Søkere må ha høyere relevant utdanning innenfor ett eller flere av fagområdene.
 • Relevant yrkeserfaring - spesielt erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
 • Evne til god skriftlig og muntlig framstillingsevne er svært viktig i arbeidet. 
 • Det vil være en fordel å ha erfaring med å arbeide med kartløsninger/GIS.
 • Det er påkrevet med førerkort klasse B og søkere må disponere bil
 • Interesse for og evne til å utvikle tjenesten. 

Søknad sendes

Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju).

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25.

Tilsetting skjer i h.h.t. en hver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Søknadsfrist

01.10.2018

Kontaktperson

Bernt Olav Simonsen, Enhetsleder, tlf: 71647446, bernt.olav.simonsen@aure.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?