Rådgiver jordbruk og naturforvaltning

logo bamble kommune
Bamble kommune er kommunen i Telemark med den lengste kyststripen (totalt ca. 72 km). Bambles landareal er ca. 300 km2, dette utgjør ca. 208 km2 av produktiv skogsmark og ca. 8 km2 dyrket areal. Det administrative senter ligger i Langesund, herfra betjenes Bambles ca. 14.100 innbyggere fra kommunens rådhus. Bamble har ved hjelp av sin kystsoneplan og Skjærgårdsparken sikret rekreasjonsområder for dagsbesøkende både fra land og sjøsiden. Kyststien, konserter, kulturminner og turistportalen ut mot Skagerak bidrar til Bambles turisttilstrømning.

Beskrivelse av arbeidssted

Stillingen ligger i virksomhetsområdet Næring, miljø og samfunnsutvikling, som har ansvaret for arealplanlegging, byggesaksbehandling, eiendomsskatt, geodata, skogbruk, jordbruk og miljø.

Til stillingen ligger hovedansvaret for jordbruksforvaltningen i Bamble kommune, herunder sekretær for Landbruksnemnda.

Arbeidsoppgaver:

  • Arealforvaltning, lovforvaltning, tilskuddsordninger, statistikk, diverse landbruksrelaterte oppgaver, forvaltning av spredt avløp.
  • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid som miljøforum, høringer og andre faggrupper.
  • Andre arbeidsoppgaver kan bli aktuelt.

Krav til kompetanse

  • Universitets- eller høgskoleutdanning innen landbruk, naturforvaltning eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Øvrige kvalifikasjoner

Samarbeidsevner, evne til kommunikasjon eksternt og internt, fleksibilitet i forhold til nye arbeidsoppgaver, selvstendighet, holde seg faglig oppdatert, god serviceinnstilling til kommunens innbyggere og næringsliv.

Vi tilbyr

  • Inkluderende arbeidsmiljø og hyggelige kolleger
  • Faglige utfordringer
  • God pensjons- og forsikringsordning
  • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Søknadsfrist

28.02.18

 

 

Fant du det du lette etter?