Rådgiver jordbruk

logo trondheim kommune
Åpen – kompetent – modig
Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Ved Miljøenheten er det ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver jordbruk. 

Trondheim er en stor landbrukskommune med 216 aktive gårdsbruk i 2017. Det bynære jordbruket består av tradisjonell drift med korndyrking og husdyrhold, men også nye næringer av forskjellig slag. Miljøenheten har et bredt fagmiljø med ca 50 ansatte innenfor områdene miljørettet helsevern og forurensning, landbruk og naturforvaltning, kulturminner, klima og øvrig miljøarbeid. 

Stillingen som rådgiver vil omfatte oppgaver innenfor forvaltning, rådgivning og prosjektretta arbeid. Stillingen ligger til avdeling landbruk og naturforvaltning. Stillingen vil i starten bli tillagt oppgaver knyttet til utarbeidelse av landbruksplan for Trondheim og oppgaver innenfor landbruk og klima. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling
 • Prosjekt landbruksplan
 • Landbruk og klima
 • Andre oppgaver innenfor miljøenheten

Kvalifikasjoner

 • Relevant landbruksfaglig utdanning fra universitet eller høyskole.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper.
 • God kjennskap til bruk av IT-verktøy.
 • Oversikt over nasjonal landbrukspolitikk.
 • Erfaring fra landbruksforvaltning og prosjektledelse er ønskelig.
 • Gyldig førerkort er ønskelig.

Utdanningsretning

 • Landbruk / Skogbruk / Sjøbruk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker en samfunnsengasjert og ansvarsbevisst person som både kan samarbeid og jobbe selvstendig. Du må være utviklingsorientert, strukturert og ha fokus på framdrift.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en kommune med engasjerte og kompetente medarbeidere og utstrakt tverretatlig samarbeid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Søknad

Søknad leveres elektronisk. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. 

Søknadsfrist

 • 22.04.2018

Kontaktinformasjon

 • Marianne Langedal, enhetsleder ved Miljøenheten, telefon 91760091
 • Anne Sissel Ness, avdelingsleder Landbruk og naturforvaltning, telefon 91672888

Les mer om Trondheim kommune.

 

Fant du det du lette etter?