Rådgiver friluftsliv

logo trondheim kommune
Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Ved Enhet for idrett og friluftsliv er det ledig en fast 100 prosent stilling som rådgiver innen friluftsliv.

Enheten har ansvar for ivaretakelse av helhetlig planlegging, utvikling og styring av oppgavene innenfor idrett- og friluftslivsområdet i Trondheim kommune, og gjennom det sikre byens innbyggere gode og attraktive tilbud innen idrett, friluftsliv og rekreasjon.

Enheten er lokalisert i Trondheim sentrum og det er ti årsverk ved enheten, hvor om lag 1,5 årsverk per tiden er knyttet til friluftslivsforvaltning.

Den som tilsettes skal, i nært samarbeid med mange både i og utenfor enheten, arbeide med forvaltningsoppgaver knyttet til fagområdet friluftsliv der en vesentlig del av oppgavene vil være knyttet til marka og øvrig overordnet grønnstruktur.

Rådgiver rapporterer til enhetsleder for Enhet for idrett og friluftsliv. 

Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for forvaltning og prosjektgjennomføring i markaområdene.
 • Utvikling av kommunens planer innenfor fagområdet friluftsliv og grønne områder.
 • Strategisk lederstøtte.
 • Daglig forvaltning innenfor friluftslivsområdet, noe som innebærer et svært stort spekter av oppgaver knyttet til ivaretakelse og bruk av grøntområdene.
 • Formell saksbehandling og skriving av politiske saker.
 • Oppgaver knyttet til planlegging, igangsetting og  oppfølging av kommunens egne plan- , bygge og utviklingsprosjekt innenfor friluftslivsområdet.
 • Dialog med grunneiere, lag, foreninger og øvrig publikum med interesser og aktiviteter i marka.

Kvalifikasjoner 

 • Universitetsutdanning, fortrinnsvis på masternivå innen studieretninger med vekt på fag innen naturforvaltning, arealbruk, arealplanlegging og arealforvaltning.
 • Bred og variert relevant yrkeserfaring fra offentlig og/eller privat sektor.
 • God kunnskap og forståelse innen samfunnsplanlegging.
 • Kompetanse innen friluftsliv.
 • Kompetanse og erfaring fra bruk av geodata.
 • Kompetanse innen generelle IKT-baserte støtteverktøy.

Personlige egenskaper 

 • Initiativrik med gode samarbeidsferdigheter.
 • Nysgjerrighet og evne til å sette seg inn i nye oppgaver og problemstillinger.
 • Være en lagbygger.
 • Løsningsorientert og nytenkende med evner til å finne gode, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.
 • Resultatorientert og strukturert.

Vi tilbyr 

 • Et engasjert og utviklingsorientert kollegium.
 • En spennende og viktig jobb innenfor et fagfelt som engasjerer svært mange.
 • Et stort og variert kompetansemiljø innen mange fagområder med gode muligheter for videre faglig utvikling.
 • Tett samarbeid med kommunens ulike enheter internt, og organisasjonsliv eksternt.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

 • Knut Kvaran, Enhetsleder, 91808900 

Søknadsfrist

 • 24.01.2021 

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?