Rådgiver

logo bergen kommune
Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Etat for landbruk har ansvar for alle landbruksrelaterte saker i Bergen kommune. Det innebærer ansvar for juridiske saker etter landbrukets regelverk, formidling av tilskudd, arbeid med næringsutvikling i landbruket, urban dyrking og at Bergen skal bli en grønnere by. 
  
Etat for landbruk består i dag av 5 ansatte. En av våre rådgivere går nå av med pensjon, og vi søker en etterfølger. Hovedoppgaven blir næringsutvikling i landbruket og urbant landbruk, men saksbehandling og samarbeid om andre oppgaver inngår også i stillingen. 
  
115 foretak søker produksjonstilskudd i Bergen kommune, der grasproduksjon og husdyrhold er hovednæring. Flere har tilleggsnæringer på gården, eksempelvis Inn på Tunet, servering og videreforedling av råvarer, og det er økende interesse for grønnsaksdyrking. Tilrettelegging for parsellhager og andelslandbruk er også aktuelle tema. 
  
Etaten har ansvar for saker etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven og forurensingsloven, samt flere typer statlige og kommunale tilskudd. I tillegg er skogen en viktig ressurs i Bergen. Etat for landbruk behandler søknader om tilskudd, godkjenner søknader om tiltak og følger opp med kontroll. 
  
Rådgiver vil delta i samlet arbeid med landbrukssaker sammen med de øvrige ansatte i etaten. 

Arbeidsoppgaver 

 • Næringsutvikling i landbruket, urbant landbruk m.m.
 • Ta del i utvikling av etaten og tjenestene 
 • Samarbeid med andre etater, statsforvalteren og fylkeskommunen, frivillige organisasjoner 

Kvalifikasjoner 

 • Høyere landbruksutdanning eller annen relevant høyere utdanning på Masternivå
 • Grøntfaglig kunnskap er en fordel
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel 

Personlige egenskaper 

 • Du kan arbeide selvstendig, men har også evne til samarbeid 
 • Du er fleksibel og trives med varierte arbeidsoppgaver 
 • Du kommuniserer godt, har god formidlingsevne og er serviceinnstilt 

Vi tilbyr 

 • Faglige utfordringer 
 • Lønn etter avtale, god pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring 
 • Fleksibel arbeidstid 

Kontaktinformasjon 

 • Helene Dahl, Leder Etat for landbruk, 404 15 547 

Søknadsfrist

 • 31.01.2021 

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?