Plankoordinator

logo fmfi
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i seks avdelinger og fire staber. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere, og de aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

Plankoordinator

Utdanning og engasjement innen samfunns- og arealplanlegging?
Vi søker plankoordinator. 

Hovedoppgavene i stillingen er å koordinere Fylkesmannens arbeid på planområdet, og saksbehandle og veilede innen plan- og bygningsloven. Stillingen er utfordrende med høy grad av selvstendighet.

Du skal også være med å ivareta Fylkesmannens rolle som sektormyndighet på planområdet. Som plankoordinator har du tett kontakt med kommuner, Finnmark fylkeskommune og regionale statsetater. 

Koordineringsoppgaver i forbindelse med Fylkesmannens oppfølging av barnekonvensjonen er også en del av stillingen.

For å bli vurdert må du:

  • ha mastergrad innen by- og regionplanlegging eller annen relevant utdanning på masternivå. For søkere med relevant bachelorgrad og relevant arbeidserfaring, kan kravet om mastergrad fravikes
  • ha erfaring fra arbeid med plan- og bygningsloven
  • være en dyktig formidler og skrive godt på norsk
  • ha evnen til å prioritere oppgaver i en travel hverdag

Vi ønsker oss en plankoordinator med engasjement for fagområdet og vilje til å sette deg inn i nye sider av samfunns- og arealplanleggingen. 

Det er en fordel:

  • om du har god kunnskap om plansystemet og oversikt over statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning.
  • om du har kompetanse innen geografiske informasjonssystemer(GIS).

Det er viktig for oss at du er god til å samarbeide både internt og eksternt. Vi ønsker at du har kjennskap til Finnmark, til samisk språk og til samisk kultur.

Som plankoordinator blir du en del av et arbeidsmiljø med høyt tempo, varierte og spennende arbeidsoppgaver. Jobben innebærer noe reising, en flott måte å bli kjent med fylket på.

Stillingen er for tiden plassert i miljøvernavdelingen. Embetet er inne i en prosess hvor man ser på organiseringen av arbeidsoppgaver. Som et resultat av denne prosessen, kan stillingen bli plassert i en annen avdeling.

Stillingen lønnes som rådgiver, stillingskode 1434 i lønnstrinn 51-60 (443 900 - 517 700) eller seniorrådgiver, stillingskode 1364 i lønnstrinn 60-64 (517 700 - 558 500) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Prøvetiden er 6 måneder. Når du jobber i Finnmark får du nedskrevet studielånet ditt med inntil 25.000 i året, les mer på www.tiltakssonen.no.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.fylkesmannen.no/finnmark. Du kan også sjekke oss ut på Facebook for å finne ut mer om hva vi gjør og hvordan vi har det: www.facebook.com/FylkesmannenFI. For å finne ut mer om livet i Vadsø kan du se på www.vds.no.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring i offentlig søkerliste, må dette begrunnes (jamfør offentlighetslovens § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Send søknad, CV og vitnemål/attester via jobbnorge.no innen 21. september 2017.

 

Fant du det du lette etter?