Parkforvalter/Rådgiver

logo stavanger kommune
Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.

Park og vei er kommunens fagavdeling for forvaltning og bestilling av drift og vedlikehold av kommunale parker, friområder, aktivitetsområder, utendørs idrettsanlegg, uteområder ved kommunale bygg og kommunale veier og torg.

Parkseksjonen har 9 ansatte som er i tett dialog med entreprenører, publikum, lag og organisasjoner og andre avdelinger for å forvalte parker, friområder, aktivitetsarealer og bytrær på en best mulig måte. 

Arbeidsoppgaver  

 • Du vil få arbeide med oppfølging av skjøtsel og vedlikehold av byens grønne områder, herunder kvalitetskontroll og kontakt med utfører/entreprenør.
 • En viktig del av arbeidet er oppdatering av vårt anleggsregister og bestilling og oppfølging av rehabilitering, overvann, belysning og oppfølging av graving i byens grønne områder.
 • Du vil også delta i saksbehandling av ulike publikumshenvendelser.
 • Arbeidsoppgavene vil bli sett i sammenheng med kvalifikasjoner og seksjonens samlede kapasitet og kompetanse.

Kvalifikasjoner  

 • Vi søker en medarbeider med teknisk fagskole eller bachelor/master innen relevante fagfelt.
 • Du bør ha arbeidet noen år med forvaltning/drift av grønne områder.

Personlige egenskaper  

 • Du er fleksibel og kan samarbeide på tvers av fagområder, både internt og eksternt.
 • Samtidig vektlegger vi at du er selvstendig og tar ansvar for egne arbeidsoppgaver.
 • Du er initiativrik, strukturert og har god gjennomføringsevne, og trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø.
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Vi tilbyr  

 • Stavanger kommune tilbyr gode arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter.
 • I Park og vei får du varierte arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt.
 • Vi har fleksibel arbeidstid og gode forsikrings og pensjonsordninger.
 • Stillingskode 853000
 • Lønn etter avtale.

Kontaktinformasjon  

 • Aina Hovden Lunde, Seksjonsleder, 95292775 

Søknadsfrist

 • 22.09.2019 

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?