Naturtypekartlegger - Prosjektmedarbeider

logo dokkadeltaet
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS er et naturkompetansesenter i vekst som eies av Søndre Land og Nordre Land kommuner. DNV tilbyr en rekke miljøfaglige tjenester og har opparbeidet betydelig kompetanse innenfor naturtypekartlegging, skjøtsel og naturrestaurering. Selskapet jobber for at naturmangfoldet ivaretas og brukes på en bærekraftig måte, og formidler dette gjennom nyskapende naturveiledning. DNV er et relativt lite og uavhengig selskap, men med høy faglig standard. Vi har inspirerte ansatte som har frihet og tillit til å jobbe med prosjekter de brenner for. Vi har nye morderne kontorer ved Dokkadeltaet naturreservat.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS søker etter en initiativrik og strukturert person som naturtypekartlegger for arbeid feltsesongen 2020. Arbeidsmengde avtales. Gode muligheter for videre arbeid for riktig person.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene som knyttes til stillingen er arts- og naturtypekartlegging i felt. 

Stillingen vil bli tillagt andre arbeidsoppgaver knyttet til selskapets øvrige prosjekter etter behov. Ansatte i DNV har prosjektledelse og ansvar for å skaffe relevante oppdrag til bedriften og oppfordres til å gjennomføre prosjekter etter egne interesser eller spesialkompetanse. 

Stillingens hovedansvarsområder

 • Feltkartlegging etter NiN-metodikken, Miljødirektoratets kartleggingsinstruks og øvrig metodikk.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Kartlegging av truete og/eller fremmede arter
 • Arts- og/eller naturtypekartlegging av verneområder
 • Bidra med faglig kompetanse i selskapets øvrig prosjekter, som f.eks. formidlings- og undervisningsprosjekter og utarbeidelse av skjøtselsplaner/forvaltningsplaner m.m.
 • Oppfølging av prosjekter 
 • Utarbeidelse av rapporter og søknader

Ønsket kompetanse

 • Høyere utdannelse fra høyskole eller universitet innen relevante fagområder.
 • God artskunnskap innen minimum en av gruppene karplanter, moser, sopp og lav og god kjennskap til de resterende gruppene.
 • God kjennskap til norsk naturvariasjon og Natur i Norge (NiN) generelt, samt praktisk erfaring med kartlegging etter NiN.
 • God kjennskap til Miljødirektoratets nasjonale kartleggingsprosjekt av naturtyper.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Personlig egnethet vektlegges.
 • Kravet til utdanning kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse.

Vi tilbyr

 • God opplæring 
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Ulykkesforsikring på jobb og på fritiden.
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner

 • Daglig leder Magnus Nygård, tlf: 468 06 423.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen. 

Søknad

Søknad med CV sendes i en PDF-fil på mail til post@dokkadeltaet.no innen 01. desember 2019.

Adresse: 2882 Dokka 

Nettside


 

Fant du det du lette etter?