Naturforvaltning – rådgiver/seniorrådgiver

Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren er statens representant i Innlandet og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Stillingen er forbeholdt deg med naturfaglig utdannelse og nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Om stillingen

Har du lyst til å arbeide med å ta vare på naturmangfoldet og naturverdier i Innlandet? Statsforvalteren i Innlandet har ledig stilling med oppgaver knyttet opp imot vår forvaltning av eksisterende verneområder. 

Stillingen utlyses via traineeprogrammet i staten og er forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en som har høyere utdanning. Stillingens varighet er ett år.

For å bli vurdert til stillingen må du klart tilkjennegi at du er i målgruppen ved å erklære i søknaden (krysse av i rekrutteringsverktøyet) at du enten har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Oppfyller du ikke ett av disse kravene kvalifiserer du ikke til denne traineestillingen. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen er primært knyttet opp imot i vår forvaltning av eksisterende verneområder. Dette omfatter bla. å behandle dispensasjonssøknader, utarbeide forvaltningsplaner, besøksforvaltning, planlegge skjøtsel og informasjonstiltak. Andre oppgaver kan være å bidra med å restaurere våtmark, ivareta trua arter og naturtyper, kart-/databasearbeid og gi naturfaglige innspill i arealsaker. Andre arbeidsoppgaver i enheten kan også være aktuelt.

Kvalifikasjonskrav

Statsforvalteren søker etter deg som har høyere naturfaglig utdannelse (mastergrad eller tilsvarende). Kravet til utdanningsgrad kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse. 

I tillegg er det ønskelig med relevant erfaring fra offentlig naturforvaltning.
Kjennskap til oppgavene som ligger til stillingen vil vektlegges.

Vi ønsker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du må kunne arbeide målrettet, ta initiativ og være resultatorientert. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

  • arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver.
  • avlønning som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364), lønnsspenn 500.000-650.000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
  • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.

Annen informasjon

Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum på tlf. 61 26 60 70 / 952 31 575 eller underdirektør Steinar Fossum på tlf. 61 26 60 69.

Nærmere informasjon om Statsforvalteren i Innlandet finnes på https://www.statsforvalter.no/innlandet.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Fant du det du lette etter?