Naturforvalter

logo sysselmannen
Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen har samme myndighet som en fylkesmann, og er samtidig politimester for Svalbard. Sysselmannskontoret har 44 stillinger og er organisert i tre avdelinger - en administrasjonsavdeling, en miljøvernavdeling og en politiavdeling, samt en stabsenhet.Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. På denne bakgrunn oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillingen. Sysselmannen på Svalbard er en IA-virksomhet.

Sysselmannen på Svalbard har ledig en åremålsstilling som naturforvalter i miljøvernavdelingen.

Tiltredelse etter nærmere avtale, ved årsskifte 2019/2020. Åremålsstillingene er for tre år, med adgang til å søke ytterligere tre års forlengelse.

Arbeidsoppgaver  

 • Saksbehandling etter svalbardmiljøloven med særlig vekt på saker knyttet til artsforvaltning og søknader om tiltak/aktiviteter
 • Utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner, forvaltningsplaner og strategier
 • Faglig oppfølging av feltinspektører
 • Informasjons- og foredragsvirksomhet, primært knyttet til stillingens fagoppgaver
 • Noe virksomhet i felt må påregnes
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov 

Kvalifikasjoner  

KRAV: 

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen biologi/naturforvaltning eller lignende.
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. 
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, primært innenfor miljøområdet 

ØNSKELIG:

 • Erfaring innen forvaltning av trua og/eller fremmede arter
 • Erfaring med GIS-systemer og kartframstilling 
 • Erfaring med informasjons- og formidlingspraksis 
 • Felt- og oppsynserfaring
 • Kjennskap til Svalbard vil telle positivt  

Personlige egenskaper  

Vi søker en person som arbeider selvstendig og systematisk, er fleksibel og løsningsorientert, har god rolleforståelse, gode skriveferdigheter og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Personlig egnethet blir tillagt særlig vekt. Det kreves tilfredsstillende vandel. 

Vi tilbyr  

 • Stillingen er lønnet som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 i statens lønnsregulativ, og vil etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli lønnet innenfor spennet kr 520 000,. – kr 580 000,..- pr år. 
 • Polartillegg på for tiden kr 96,- per døgn 
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 18,2 %.
 • Fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no eller www.politiet.no. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette.

Kontaktinformasjon  

Søknadsfrist

 • 27.10.2019 

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?