Nasjonalparkforvalter

logo fm nordland
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 160 medarbeidere.

Klima- og miljøavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og veileder om miljøverdier i fylket. Vi bidrar til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi abeider for en bærekraftig utvikling ved å begrense forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, forvalte viktige arter, naturtyper og verneområder, samt å uttale oss om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre. Vi er 32 medarbeidere.

Er du vår nye nasjonalparkforvalter for Lomsdal-Visten?

 

Deg og stillingen

I denne jobben får du ansvar for forvaltning av Lomsdal-Visten nasjonalpark og tilgrensende verneområder.

Dine viktigste oppgaver er saksforberedelse til styret, følge opp og gjennomføre tiltak og utarbeide og gjennomføre besøksstrategier og forvaltningsplaner. Du skal også drive aktivt med informasjon og formidling, både ute blant folk, på papir og på nett. Du er serviceinnstilt, trives med varierte oppgaver og klare leveransekrav. Du er en del av en seksjon med nasjonalparkforvaltere for hele Nordland, men jobber i det daglige alene. Det er derfor viktig at du er selvstendig og ansvarsbevisst. Arbeidet innebærer utstrakt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, politikere, grunneiere og organisasjoner. Dette krever at du evner å møte alle mennesker på en god måte. Kontorsted er Trofors. Les mer om Lomsdal-Visten på www.lomsdalvisten.no

Du har:

  • Høyere naturfaglig utdanning (mastergrad eller tilsvarende) eller annen relevant høyere utdanning
  • Relevant arbeidserfaring
  • Stor naturinteresse med kunnskap om planter, dyr, insekter og/eller naturtyper
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Førerkort klasse B

Hvis du i tillegg har erfaring fra offentlig forvaltning, arealplanlegging og/eller naturforvaltning vil det telle positivt.

Utdanningskravet kan fravikes dersom du har lang og relevant erfaring, i tillegg til bachelor innen naturforvaltning, biologi eller tilsvarende.

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 490 000 – kr 620 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere informasjon, ta kontakt med underdirektør Sveinung B. Råheim tlf. 75 53 16 89 / e-post fmnosra@fylkesmannen.no, fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen tlf. 75 53 16 88 eller 930 85 157 / e-post fmnotsn@fylkesmannen.no eller styreleder Ken Richard Hansen, tlf. 915 21 264.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 % av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen.

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Frist:

  • 13. september

Søk stillingen her

 

Fant du det du lette etter?