Nasjonalparkforvalter

logo fylkesmannen i nordland
Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 165 medarbeidere.

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen, Láhko, Junkerdal, Sjunkhatten og Rago nasjonalparker, i tillegg til to landskapsvernområder og sju naturreservat. Disse representerer hele spekteret av Nordlands flotte natur og villmark.  

Fylkesmannen er arbeidsgiver for nasjonalparkforvalterne og disse er sekretariat for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Sekretariatet består av totalt fire forvaltere. Arbeidssted er Nordland nasjonalparksenter på Storjord i Saltdal. På Nordland nasjonalparksenter er det et spennende fagfellesskap med nasjonalparkforvaltere, Statens naturoppsyn og Statskog Fjelltjenesten og natur- og kunstveiledere ved Besøkssenter nasjonalpark / Adde Zetterquist kunstgalleri. Senteret ligger i gangavstand fra nasjonalparkene Junkerdal og Svartisen-Saltfjellet.

Se hjemmesiden til nasjonalparkstyrene på www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Vi søker deg som har:

  • Høyere naturfaglig utdanning (mastergrad eller tilsvarende), eller annen relevant høyere utdanning. Kravet til utdanning kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse
  • Stor naturinteresse med kunnskap om planter, dyr, insekter og/eller naturtyper
  • God kunnskap om naturforvaltning
  • Førerkort klasse B

Vi ønsker også at du har erfaring med ett eller flere av disse områdene:

  • Offentlig naturforvaltning
  • Botanikk, ornitologi eller naturtypekartlegging
  • Reindriftsforvaltning og samisk kultur
  • Bruk av geografiske informasjonssystemer

Ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn hvordan søkerne kan komplettere teamet av nasjonalparkforvaltere, og miljøvernavdelinga for øvrig.

Arbeidssted er Storjord i Saltdal.

Ansvarsområde og personlige egenskaper

Dine viktigste oppgaver er saksforberedelse til styret, oppfølging og gjennomføring av tiltak og utarbeiding og gjennomføring av besøksstrategier og forvaltningsplaner.

Arbeidet innebærer utstrakt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, politikere, grunneiere og organisasjoner.

For å passe i denne jobben må du være serviceinnstilt, trives med varierte oppgaver og klare leveransekrav. Du er ansvarsbevisst, selvgående og inkluderende. Sekretariatet jobber i stor grad som team, og det er viktig at du trives med samarbeid og er opptatt av kunnskapsdeling.

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 med lønn fra kr 480 000 – kr. 620 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Din pensjonsordning blir gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med underdirektør Sveinung Bertnes Råheim, på tlf. 75 53 16 89 eller e-post fmnosra@fylkesmannen.no eller fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen på tlf. 75 53 16 88 eller e-post fmnotsn@fylkesmannen.no

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

I henhold til offentleglova vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, må grunngi dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv etter anmodning om å bli unntatt offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

Søknadsfrist:

  • 11. august

Søk stillingen

 

 

Fant du det du lette etter?