Nasjonalparkforvalter

Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi bidrar til at nasjonal politikk blir etterlevd i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling som nasjonalparkforvalter for Rondane - Dovre nasjonalpark.

Om stillingen

Stillingen gjelder primært forvaltning av Rondane og Dovre nasjonalparker samt tilliggende landskapsvernområder og naturreservater i Oppland og Hedmark. Det er to nasjonalparkforvaltere i dette verneområdet, og begge er plassert på Villreinsenteret på Hjerkinn i Dovre kommune. Senteret er også arbeidssted for ansatte i Villreinsenteret, Pilegrimssenteret, Statens naturoppsyn og for to nasjonalparkforvaltere for Dovrefjell – Sunndalsfjella. Fylkesmannen er arbeidsgiver, og nasjonalparkforvalterne tilhører enhet for Naturmangfold og verneområder i virksomhetsområdet for Miljøvern, landbruk og næringsutvikling.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene vil bl.a. omfatte saksforberedelse for styret, oppfølging av forvaltningsplan/utarbeiding av forvaltningsplan, besøksstrategi, iverksette nødvendig merking/skjøtsel, utarbeide informasjonsmateriell, oppfølging av verneformål og verneforskrifter. Arbeidet vil innebære utstrakt samarbeide med lokale og regionale myndigheter, grunneiere og organisasjoner. Forvalterne vil ellers ha kontakt med Fylkesmannen i Innlandet, lokale representanter for Statens naturoppsyn/Fjelloppsyn og Miljødirektoratet.

Et politisk oppnevnt styre har ansvaret for forvaltningen av verneområdene, og forvalterne er sekretærer for nasjonalparkstyret. I tillegg ivaretar forvalterne sekretariatsfunksjon både for rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg

Kvalifikasjonskrav

Utdanningsnivå

  • Det er primært ønskelig med høyere naturfaglig utdanning (mastergrad eller tilsvarende), eller annen relevant utdanning. Lavere utdanningsnivå kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse. 

Kvalifikasjoner

  • god kompetanse på fagområdet
  • relevant erfaring, helst fra offentlig naturforvaltning 
  • det er en fordel med god lokalkunnskap
  • gode samarbeidsevner
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • engasjement, og evne til å arbeide selvstendig og målrettet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

  • Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
  • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.

Spørsmål om stillingen

Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Se også nasjonalparkstyrets hjemmeside: http://www.nasjonalparkstyre.no/Rondane-Dovre/

Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum på tlf. 61 26 60 61 / 95231575.

Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist

24.04.2019

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?