Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett

logo norskog
NORSKOG er en nasjonal næringspolitisk organisasjon for aktive skogeiere. Vi arbeider for å fremme økonomisk utvikling på skogeiendommene basert på en sterk privat eiendomsrett og råderett over eierens egne ressurser. NORSKOGs konsulentavdeling er Norges fremste skogøkonomiske fagmiljø innen anvendt skogbruk og utgjør en faglig plattform for vår næringspolitikk. Konsernet NORSKOG har en omsetning på 1 mrd. pr år og 65 ansatte, hvorav 13 i morselskapet NORSKOG.

Vi vil nå styrke det næringspolitiske laget med en person innen området eiendomsrett.

Vi har en vid fortolkning av området eiendomsrett og søker ikke primært en jurist, men en person som kan arbeide for at skogeierne skal ha rammevilkår som gir godt grunnlag for næringsmessig utnyttelse av de ressurser som finnes på en eiendom. 

Arbeidet krever evne til analytisk tenkning, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode samarbeidsegenskaper. Erfaring fra politiske prosesser kan kompensere for manglende formalkompetanse.

Vi tilbyr et trivelig arbeidsmiljø sammen med engasjerte medarbeidere på Lilleaker.   

For fullstendig utlysning se www.norskog.no.

Henvendelse til:
Næringspolitisk sjef: Benthe E. Løvenskiold, tlf 91878054 el epost: benthe.lovenskiold@norskog.no
Adm. direktør: Arne Rørå, tlf 91335914, el epost: arne.roraa@norskog.no

 

Fant du det du lette etter?