Miljøvernrådgiver

logo
Plan- og utviklingsavdelingen består av fagområdene: Næringsutvikling, landbruk, arealplanlegging, byggesak, kart og oppmåling,
miljøvern og kommunale eiendommer. Totalt har virksomheten 18 stillingshjemler.

Sør-Varanger kommune har ledig 100% fast stilling som miljøvernrådgiver ved plan- og utviklingsavdelingen. Avdelingen har 17 stillinger innenfor arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbruksforvaltning, nærings- og samfunnsutvikling, miljø, kart og oppmåling, kommunal grunnforvaltning samt folkehelsearbeid. Avdelingen har en sentral rolle som støttespiller i kommunens utviklingsarbeid.

Kommunen vil utvikle seg mot Kommune 3.0, Samskapingskommune, hvor dialog og samskaping gjennom medvirkning, innbyggerinvolvering og medborgerdialog beskriver hvordan vi kan jobbe sammen om å løse framtidens utfordringer. Kommunen står foran utfordringer knyttet til «grønt skifte», bruk av naturressurser i Barentshavet og gruvedrift, satsing på reiseliv og utvikling av Kirkenes som handelssentrum i Øst Finnmark.

Sør-Varanger kommune skal være en organisasjon med høy kompetanse på miljøvern. Som miljøvernrådgiver hos oss er det viktig at du følger med på utviklingen i samfunnet, og at du baserer beslutningene dine på faglig kunnskap. Du er nysgjerrig og har et ektefølt engasjement for miljø og bærekraft – og du motiveres av å formidle kompetansen din til de rundt deg.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ivareta kommunens interesser på området miljøvern, naturforvaltning og vannforvaltning.
 • Saksbehandling og tilsyn innen kommunens oppgaver etter Forurensingsloven, Motorferdselsloven, Naturmangfoldloven, Viltloven, Innlandsfiskeloven, Friluftsloven og Lov om miljøinformasjon og vannforskriften.
 • Yte faglig støtte til andre fagområder i kommunen samt eksterne samarbeidspartnere
 • Faglig medvirkning til overordnede planer i kommunen
 • Rådgivning og rapportering innen fagfeltet miljø- og naturforvaltning.
 • Arbeide med miljøfyrtårnsertifisering

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Relevant kompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Meget gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig. Må beherske engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Selvstendig og systematisk, med god arbeidkapasitet
 • Faglig engasjert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det stilles et absolutt krav til god muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne. Faglig engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad

Vi tilbyr:

Utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Kontaktpersoner:

 • Frans Ove Eriksen, tlf: 78 97 74 81, mob: 41 33 95 94

Hjemmeside:

Søknadsfrist:

 • 16.05.2021

Søk her

 

 

Fant du det du lette etter?