Miljørådgiver - Plan og miljø administrasjon

logo bærum kommune
Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. "Sammen skaper vi fremtiden."

Vil du bidra til samfunnsutviklingen? Vi har ledig stilling som miljørådgiver/spesialrådgiver for miljø- og klimaspørsmål, oppstart så snart som mulig. 

Bærum kommune er i sterk utvikling med urbanisering, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs banetraséer, samtidig som det pågår store prosjekter innen bane og vei. «Mangfoldig, grønn og urban» er føringer for vårt arbeid med utvikling bl.a. i regionbyen Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua. Høyere tetthet stiller krav til styring av kvalitet og helhet. 

Bærum kommune har ambisjoner om innovative grep (SmartCityBærum) og vil bli en klimaklok kommune. Vi har et utstrakt samarbeid med eksterne aktører som statlige etater, fylkeskommune, frivillige organisasjoner og næringslivet. Vår klimastrategi og samarbeid med FutureBuilt og ZEN og sikter mot ambisiøse arkitektur- og miljøløsninger. 

Vi er stolte av våre tjenester, og søker stadig mot forbedring og utvikling av arbeidsprosesser og produkter. Vi legger vekt på tverrfaglig tilnæring, samarbeid og deling. 

Stillingen er i avdeling miljø- og planadministrasjon, som inngår i plan- og bygningstjenesten sammen med avdelingene for områdeutvikling, regulering, byggesak og geodata. Vi er til sammen 95 medarbeidere og holder til sentralt i Sandvika med kort vei til et godt kollektivtilbud, handel og tjenester mm. 

Miljørådgiveren deltar i planprosesser og er en sentral bidragsyter for utvikling og oppfølging av miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner. Stillingen vil også innebære saksforberedelser/-behandling av relevante saker og prosjektledelse/-deltakelse i tverrfaglige prosjekter. 

Behovet og bevisstheten om miljø- og klimaløsninger vil øke i tiden som kommer, og vi ønsker å komme høyere på banen for å utvikle fremtidens Bærum ut fra mottoet «Tenke langt – handle nå!» 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver for saksbehandlere i plan- og bygningstjenesten i energi- og klimaspørsmål 
 • Evaluere og følge opp miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner, og bidra med innspill til oppstartsnotater/prosjektbeskrivelser og planprogram 
 • Kvalitetssikre planbestemmelser, beskrivelse og miljøprogram for kommunens egne planer 
 • Bidra i utvikling av gode prosesser, diskusjoner og konklusjoner 
 • Prosjektleder/-deltaker i relevante prosjekter 
 • Følge opp ytre miljø i større utbyggingsprosjekter (særlig innen samferdsel) 
 • Bidra til oppfølging av kommunens klimastrategi 
 • Delta i kommunens engasjement i FutureBuilt og ZEN 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen naturforvaltning, klima/energi/miljø el. tilsvarende 
 • Minst 5 års relevant erfaring fra energi, miljø- og klimaarbeid 
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven og andre relevante lover og forskrifter 
 • Innsikt i planprosesser og energi- og miljøteknologi er en fordel 
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og interesse for innovasjon og digitale løsninger 
 • Ønskelig med kjennskap til ulike (miljø-)sertifiseringsordninger og klimagassregnskap 
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne (norsk) 

Personlige egenskaper

 • Faglig trygg og med gode samarbeidsevner 
 • Initiativrik og stimulerer til endringer/nytenkning 
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team 
 • Evne til å planlegge, er målrettet, strukturert og resultatorientert 

Vi tilbyr

 • Et faglig dynamisk og godt arbeidsmiljø 
 • Mulighet til å forme fremtidens samfunn 
 • Mulighet for faglig utvikling 
 • Tilgang på elbil og elsykkel i jobb 
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 

Annet 

 • Vitnemål og attester tas med på intervju. 
 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig. 
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25). 

Kontaktinfo:

 • Ellef Ruud, tjenesteleder, tlf: 67504378 / 915 18 773

Søknadsfrist:

 • 29.10.2018

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?