Miljørådgiver - forurensning

logo sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune har 54.000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. Det nye Sykehuset Østfold åpnet i Sarpsborg i 2015, mens vitensenteret Inspiria Science Center åpnet dørene sommeren 2011 - til nytte og glede for hele regionen. I 2016 feiret byen sitt 1000-årsjubileum.

Ansatte i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig", og kommunens arbeidsgiverpolitikk skal støtte visjonen "Sarpsborg - der barn og unge lykkes". Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

www.sarpsborg.com

Miljørådgiver med hovedfokus forurensning - Enhet byggesak, landbruk og kart, Team miljø og landbruk

Beskrivelse av arbeidssted

Arbeidsstedet er Sarpsborg rådhus, som ligger sentralt i Sarpsborg sentrum like ved den idylliske Kulåsparken. Stillingen er organisert i kommuneområde Samfunn, og tilhører Enhet byggesak, landbruk og kart. Enheten har ca. 45 ansatte, og består av tre team; Team byggesak, Team miljø og landbruk, og Team kart. 
 
Stillingen inngår i Team miljø og landbruk, som har sju ansatte med bred kompetanse innenfor fagområdene landbruk, miljø- og naturforvaltning. Teamet har nå ledig stilling som miljørådgiver.
 

Stilling/arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha et bredt oppgavespekter innenfor miljø- og naturforvaltning, med hovedfokus på oppgaver kommunen er tillagt etter forurensningsforskriften.
 
Arbeidsoppgavene vil blant kunne annet være:
 • saksbehandling og tilsyn med separate avløpsanlegg
 • overvåking, tilsyn og saksbehandling innenfor fagområdet lokal luftkvalitet (kommunen drifter selv to målestasjoner)
 • saksbehandling og tilsyn med motorferdsel i utmark
 • saksbehandling og tilsyn med nedgravde oljetanker 
 • koordinering og oppfølging av arbeidet med støykartlegging
 • saksbehandling og tilsyn med forsøpling og villfyllinger
 • saksbehandling og tilsyn med graving i forurenset grunn
 • faglige uttalelser til enkeltsaker og plansaker, samt generell rådgivning og rapportering innen fagfeltet miljø- og naturforvaltning
 • faglig bidrag til overordnete planer i kommunen, samt kommunens arbeid med klima og energi

Krav til utdanning

Du må ha:
 • relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå 
Du bør ha:
 • kompetanse innen offentlig forvaltning

Erfaring

Du bør ha:
 • erfaring fra offentlig forvaltning (nyutdannede med interesse for fagfeltet og ønske om bratt læringskurve er også velkomne til å søke)
 • kjennskap til aktuelt lovverk på miljøområdet 

Personlig egenskaper

Du må:
 • være strukturert, initiativrik og ha god arbeidskapasitet
 • ha gode analytiske egenskaper og ha evne til strategisk og overordnet tenkning
 • ha evne til å arbeide godt både selvstendig og i grupper
 • ha vilje og evne til å være en positiv sosial bidragsyter til arbeidsmiljøet
Det stilles et absolutt krav til god muntlig og skriftlig norsk framstillingsevne. Faglig engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad.
 

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune i stor vekst
 • erfarne kollegaer og et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid, god pensjonsordning og lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem, www.sarpsborg.com/ledigstilling. Søknader skal ikke sendes på e-post. 
 
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til bestemmelsene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 
 

Søknadsfrist

07.12.2017
 

Kontaktpersoner

 

Fant du det du lette etter?