Miljørådgiver

logo
Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

Beskrivelse av arbeidssted

Bamble kommune er nå inne i en periode med høy aktivitet innen industri og næring, boligbygging og fritid. Virksomhet for Areal og Miljø har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, geodata, landbruk, miljø og eiendomsskatt og er derfor helt sentral i dette.

Om stillingen

Arbeidsoppgavene til miljørådgiver vil være saksbehandling, samt tilsyn og ulovlighetsoppfølging på områder som klima, miljøsertifisering, forsøplings- og forurensingsaker, vannforvaltning, naturmangfold, friluftsliv, m.m. etter relevant lovverk. Kommunens plan for klima og energi er nå under utarbeidelse og hovedansvaret for denne ligger til stillingen. Stillingen er krevende, men byr også på mange gode utviklingsmuligheter. Noe saksbehandling ovenfor politiske råd og utvalg må påregnes. Det kan bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver.

Krav til kompetanse

 • Relevant høyskole- eller universitetsutdannelse på master- eller bachelornivå innen naturforvaltning, biologi, klima og miljø, økologi eller tilsvarende
 • Digitaliseringskompetanse vektlegges da stadig flere prosesser i framtiden vil skje digitalt
 • Kompetanse på relevante lover og saksbehandling er ønskelig

Øvrige kvalifikasjoner

 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra positivt i teamarbeid, dvs godt humør og villighet til å ta i et tak på ulike måter i organisasjonen er viktig
 • Videre må du ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du må kunne arbeide selvstendig, men også bidra til lagarbeid. Villighet til å ta nye oppgaver etter hvert som organisasjonen endrer seg
 • Du må være strukturert og samtidig kunne produsere innenfor saksbehandlingsfrister og med riktig kvalitet
 • Førerkort klasse B er en fordel

Vi tilbyr

 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Hyggelig, uformelt og utviklende arbeidsmiljø
 • Nødvendig opplæring
 • Stor grad av selvstyring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fine kontorfasiliteter
 • God pensjons -og forsikringsordning
 • Lønn i henhold til tariffavtale og lokale særavtaler

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd (Offentleglova § 25). 

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Kopi av vitnemål og attester leveres ved intervju, eventuelt skannes etter avtale om intervju. Vitemål og attester vil ikke bli returnert.

Søknadsfrist 

01.06.2022

Kontaktperson

Finn Roar Bruun, Virksomhetsleder, mobil: 92257185, FinnRoar.Bruun@bamble.kommune.no

Fant du det du lette etter?