Leder

logo
Lillehammer-regionen består av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Kommunene har til sammen 39.000 innbyggere og har et variert og aktivt landbruk, som utgjør en viktig del av grunnlaget for så vel sysselsetting som verdiskaping. De tre kommunene har et felles landbrukskontor med Gausdal som vertskommune. Kontoret har for tiden 10 medarbeidere (8,6 årsverk), og er egen resultatenhet med helhetsansvar for fag, økonomi og personal. Gausdal kommune har en styringsmodell der enhetsleder rapporterer til rådmannen v/kommunalsjef. Vi legger vekt på at enhetslederne sammen med rådmannsledelsen er med på å sikre helhet og sammenheng i Gausdal kommune, blant annet ved utvikling og implementering av overordnede strategier, plan- og styringsdokumenter.

Leder for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, fast 100% stilling

Stillingen som leder av landbrukskontoret i Lillehammer-regionen er ledig fra 1. april 2019. Kontoret har høy kompetanse på alle aktuelle fagområder og er en enhet for forvaltning og rådgivning innenfor jordbruk, skogbruk og utmark. I tillegg er kontoret en viktig bidragsyter i utviklingen av nye næringer knyttet til landbruk, natur og reiseliv og har et tett samarbeid om næringsutvikling opp mot Lillehammer-regionen Vekst.

Oppgavene dine er å lede landbrukskontorets arbeid ved:

 • Å utøve myndighet på vegne av de tre eierkommunene i henhold til delegasjoner gitt i vertskommuneavtalen for samarbeidet, innen jord -, skog- og utmarksforvaltning i regionen, samt utviklingstiltak innenfor disse forvaltningsområdene.
 • Forvaltning av tilskuddsordninger i jord- og skogbruket.
 • Å være rådgiver for eierkommunene i faglige, administrative og politiske saker, og gi landbruksfaglige uttalelser i større sakskompleks.
 • Å delta i eierkommunenes planprosesser med landbruksfaglig kompetanse.
 • Å legge til rette for et godt samarbeid med landbruksorganisasjonene og andre relevante næringsaktører i regionen.
 • Å lede og motivere medarbeidere til tverrfaglig samarbeid og målrettet innsats, med innbyggerne i sentrum.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning.
 • Det er en fordel om du har ledererfaring, fortrinnsvis fra kommunal sektor, og kan vise til oppnådde resultater.
 • Du har kunnskap om landbruksnæringa.
 • Du har god kompetanse innen økonomioppfølging og saksbehandling, alternativt evne og vilje til å utvikle slik kompetanse.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig.

Som leder:

 • Har du et positivt menneskesyn og dette kommer tydelig til uttrykk.
 • Er du en strategisk, tydelig og synlig leder som bygger positive relasjoner, veileder dine medarbeidere og oppleves som åpen og inkluderende.
 • Er du ambisiøs og målrettet på kommunenes vegne.
 • Er du opptatt av fornyelse, forbedring og mulighetene som digitalisering gir, og du evner å få folk med.
 • Bidrar du til et godt arbeidsmiljø, høyt nærvær og en styrkebasert organisasjonskultur.

Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende lederjobb.
 • Deltakelse i ledernettverk med fokus på styrkebasert tilnærming, ledelse og utvikling.
 • Støtte og veiledning når du trenger det.
 • Lederopplæring for nye ledere.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Søknad:

Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kontaktperson: kommunalsjef Harald Landheim tlf. 95 77 77 61.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist:

 • 3. mars 2019


 

Fant du det du lette etter?