Landbruksrådgiver

logo
Vestre Toten kommune har ca 13560 innbyggere og ligger sentralt til på Østlandet, 1 mil sør for Gjøvik og 11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går igjennom kommunen. Administrasjonsstedet er Raufoss hvor også en av Norges største industriparker ligger med i overkant av 3000 ansatte.

Flere uavhengige undersøkelser og evalueringsrapporter viser at Vestre Toten er en kommune med særlig godt arbeidsmiljø. Vestre Toten kommune er en innovativ kommune. Vi arbeider aktivt, systematisk og helhetlig med utvikling og forbedring blant annet gjennom bruk av Lean kontinuerlig forbedring.

Les mer om oss på: www.vestre-toten.kommune.no for nærmere informasjon om kommunen og www.gjovikregionen.no for informasjon om regionen.

Trygghet, trivsel og utvikling er vårt slagord.

Er du vår nye landbruksrådgiver?

Landbruksrådgiver - 100 % fast stilling

Fakta om stillingen

Vestre Toten kommune har nærmere 53 000 daa dyrket mark og 140 000 daa produktiv skog. Vi har faglig dyktige bønder og mange selvstendige skogeiere. Et bredt representert dyrehold basert på melk, kjøtt, sau og fjørfe, samt kornproduksjon med stabilt gode avlinger og flere såkornprodusenter. Utmarksressursene er organisert i grunneierlag.

Da en av våre landbruksrådgivere har gått over i ny jobb, søker vi en ny medarbeider. Hos oss er landbruksforvaltningen lagt til planavdelingen som pr. dato har 18 ansatte. Planavdelingen har "flat struktur", med stor tillit og mye ansvar delegert til den enkelte medarbeider. Du vil få ansvar for å følge prosesser fra start til mål innenfor dine ansvarsområder, og rapporterer direkte til plansjefen. Du vil samarbeide tverrfaglig med godt kvalifiserte medarbeidere på egen avdeling og på tvers av avdelinger. Du blir en del av et miljø som er løsningsorientert og humørfylt.

Stillingens størrelse/hjemmel

Fast stilling i 100 %.
Hjemmelsnummer: 1030. 

Tiltredelse

Stillingen er ledig fra d.d.

Hovedoppgaver

 • Saksbehandling etter jordloven, konsesjonsloven og underliggende forskrifter.
 • Saksbehandling av saker knyttet til jordbrukets tilskudds- og velferdsordninger.
 • Administrere ordningen for tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlene).
 • Uttalelser i saker etter plan- og bygningsloven i landbruksområder.
 • Du vil være en del av faggruppe landbruk sammen med to dyktige kollegaer. Endelig fordeling av oppgaver/fagansvar i gruppen vil bl.a. avhenge av din kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad fra høgskole eller universitet innen fagområde landbruk.
 • Annen relevant fagkompetanse i kombinasjon med praktisk erfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse.
 • Det er ønskelig med erfaring innen offentlig landbruksforvaltning.
 • God kjennskap til jordloven og konsesjonsloven.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Førerkort klasse B, bør disponere egen bil.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er engasjert, kreativ, serviceinnstilt og løsningsorientert. Du er selvstendig og har gode samarbeidsevner og arbeider strukturert. Du må ha interesse for landbruk i bred forstand, herav landbrukets rolle og plass i den totale samfunnsutviklingen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr deg

 • 100 % fast stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn etter avtale på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Et bredt tverrfaglig fagmiljø med fokus på kontinuerlig forbedring
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stor tillit og utstrakt grad av selvstendig ansvar  

Annet

Du må bidra aktivt til å forbedre tjenestene blant annet gjennom Lean kontinuerlig forbedring.
Det anbefales at du søker elektronisk via vårt rekrutteringssystem innen 20.02.22.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges på forespørsel, men senest ved tiltredelse for fastsetting av ansiennitet og lønn. Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Begrunnelsen for unntatt offentlighet må godkjennes.

Kontaktpersoner

Eirik Røstadsand, plansjef, mob: +47 40857237

Søknadsfrist

20.02.2022

Søk her

 

Fant du det du lette etter?