Landbruksrådgiver - 100% fast stilling

Holmestrand kommune
Vi søker etter en landbruksrådgiver. Stillingen hører til virksomhet for plan, byggesak og landbruk i Holmestrand og Sande kommuner. De to virksomhetene er slått sammen og har 26 ansatte. Virksomheten har ansvar for reguleringsplaner, byggesaker, dispensasjoner, tilsyn, ulovlighetsoppfølging, delingssaker, oppmåling, kart og geodata, matrikkelføring, landbruk og vannforvaltning. Aktivitetsnivået er høyt og sakene varierte. Du kommer til å jobbe innenfor tjenesteområdet landbruk som består av tjenestekoordinator og tre rådgivere. Arbeidssted blir på rådhuset i Sande. Arbeidsgiver er Holmestrand kommune.

Landbruksrådgiver - 100% fast stilling

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og kontroll av tilskuddsordninger innenfor skogbruk mv.
 • Viltforvaltning.
 • Rådgivning og saksbehandling innenfor areal- og landbruksrelaterte saker etter jordlova og konsesjonsloven.
 • Saker etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
 • Samarbeid og nettverksarbeid med landbruksnæringen.
 • Skriving av saker til politisk behandling.
 • Miljøsaker i landbruket.
 • Deltagelse på kveldsmøter må påregnes.
 • Oppgavene vil kunne variere avhengig av kompetanse og aktuelle saker.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor relevant fagområde, universitet eller høgskolenivå.
 • Relevant erfaring.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

 • Det er viktig for oss at du er serviceinnstilt og løsningsorientert og at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du er en lojal støttespiller for hele organisasjonen.
 • Du behandler kolleger og kunder med respekt.
 • Du har evnen til å jobbe i team og på egenhånd.
 • Endrings- og omstillingsevne ønsker vi også at du har.
 • Du holder tidsfrister.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • Arbeidsmiljø med både nyutdannede og medarbeidere med lang erfaring, samt god alders- og kjønnsfordeling.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Lett atkomst til arbeidssted med offentlig kommunikasjon og privatbil.
 • Lønn etter avtale.

Vi trekker 2% av lønnen til KLPs pensjonsordning. Dette gir deg medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester, vitnemål og referanser tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson          Tjenestekoordinator Bjørn Elnan

Telefon                      482 69 282

Søknadsfrist:

 • 5. august

Søk stillingen

Fant du det du lette etter?