Kvalitet- og miljøsjef

logo nortømmer
NORTØMMER er Norges tredje største omsetter av tømmer. Vi er landsdekkende og tilbyr våre kunder alle tjenester innen salg av tømmer, skogsdrift, planting, skogkultur, rådgivning med mer. Det er et mål for oss å skape konkurranse i markedet og høyest mulig tømmerpris til skogeier. NORTØMMER eies av skogeierorganisasjonen NORSKOG og i fellesskap tilbyr vi våre kunder et solid fagmiljø. Vi har ingen eierinteresser i industri og våre kunder er trygge på at vi utelukkende er på skogeiers side. Fornøyde kunder har gitt oss en formidabel vekst de siste 20 år og vi fortsetter å vokse. I år vil omsette mer enn 1,7 mill. m3 virke. Samlet omsetning er 1 mrd. kroner.

Vi vil nå styrke laget for ytterligere å forbedre oss, og søker en:

Kvalitet- og miljøsjef

For at vi stadig skal kunne tilby bedre tjenester til våre kunder og leverandører, ønsker vi å styrke vår ledergruppe med en kvalitet- og miljøsjef. Dette er en nyopprettet stilling som skal rapportere direkte til daglig leder. Kvalitet- og miljøsjefen vil være ansvarlig for implementering og utvikling av kvalitet- og miljøsystemer knyttet til Nortømmers operative virksomhet innenfor virkesomsetning, skogsdrift og skogkultur. Arbeidet vil skje i nært samarbeid med organisasjonens virkeskjøpere og NORSKOGs fagmiljø innenfor sertifisering og skogsdrift.  

Nortømmer søker en løsningsorientert person med erfaring fra operativt skogbruk som innehar gode fagkunnskaper innenfor de aktuelle fagområder, som et minimum på bachelornivå. Kompetanse innen kvalitet- eller miljøarbeid og evne til å kommunisere både skriftlig og muntlig, samt gode IT-kunnskaper tillegges vekt. Kontorsted vil være Elverum. Vi tilbyr en spennende stilling med konkurransedyktige vilkår i et aktivt og trivelig arbeidsfellesskap.

Spørsmål til stillingen kan rettes til daglig leder Per Kveseth, tlf.: 901 33 307.

Søknad sendes til per.kveseth@nortommer.no innen 1. desember 2018. 

 

Fant du det du lette etter?