Kartleggingsansvarlig

logo dokkadeltaet
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS er et naturkompetansesenter i vekst som eies av Søndre Land og Nordre Land kommuner. DNV tilbyr en rekke miljøfaglige tjenester og har opparbeidet betydelig kompetanse innenfor naturtypekartlegging, skjøtsel og naturrestaurering. Selskapet jobber for at naturmangfoldet ivaretas og brukes på en bærekraftig måte, og formidler dette gjennom nyskapende naturveiledning. DNV er et relativt lite og uavhengig selskap, men med høy faglig standard. Vi har inspirerte ansatte som har frihet og tillit til å jobbe med prosjekter de brenner for. Vi har kontorer ved Dokkadeltaet naturreservat og på Dokka.

Kartleggingsansvarlig - Seniorrådgiver 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS søker etter en initiativrik og strukturert person som kartleggingsansvarlig i 100% fast stilling. Stillingen kan også tilbys i mindre stillingsprosent om ønskelig.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene som knyttes til stillingen er arts- og naturtypekartlegging og hovedansvar for selskapets gjennomføring av NiN-kartlegging. Arbeidet inkluderer anskaffelser av oppdrag, opplæring av og harmonisering mellom kartleggere, kvalitetssikring og rapportering. Arts- og naturtypekartlegging i felt vil være en stor del av stillingen.

Stillingen vil bli tillagt andre arbeidsoppgaver knyttet til selskapets øvrige prosjekter etter behov. Ansatte i DNV har prosjektledelse og ansvar for å skaffe relevante oppdrag til bedriften og oppfordres til å gjennomføre prosjekter etter egne interesser eller spesialkompetanse. 

Stillingens hovedansvarsområder:

 • Feltkartlegging etter NiN-metodikken, Miljødirektoratets kartleggingsinstruks og øvrig metodikk.
 • Hovedansvar for koordinering og kvalitetssikring av vårt kartleggingsarbeid.
 • Ansvar for anskaffelse av kartleggingsoppdrag.

Aktuelle arbeidsoppgaver: 

 • Kartlegging av truete og/eller fremmede arter
 • Arts- og/eller naturtypekartlegging av verneområder
 • Kartlegging etter DN-håndbok 13
 • Arbeid med GIS-verktøy
 • Bidra med faglig kompetanse i selskapets øvrig prosjekter, som f.eks. formidlings- og undervisningsprosjekter og utarbeidelse av skjøtselsplaner/forvaltningsplaner m.m.
 • Oppfølging av prosjekter 
 • Utarbeidelse av rapporter og søknader

Ønsket kompetanse

 • Høyere utdannelse fra høyskole eller universitet innen relevante fagområder.
 • God artskunnskap innen minimum en av gruppene karplanter, moser, sopp og lav og god kjennskap til de resterende gruppene.
 • God kjennskap til norsk naturvariasjon og Natur i Norge (NiN) generelt, samt praktisk erfaring med kartlegging etter NiN.
 • God kjennskap til Miljødirektoratets nasjonale kartleggingsprosjekt av naturtyper.
 • Erfaring med allsidig og tverrfaglig prosjektarbeid og prosjektledelse. 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Personlig egnethet vektlegges.
 • Kravet til utdanning kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse.

Vi tilbyr

 • Fast jobb i 100% stilling.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Fleksibel arbeidstidsordning og god pensjonsordning.
 • Ulykkesforsikring på jobb og på fritiden.
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner: Daglig leder Magnus Nygård, tlf: 468 06 423 eller styreleder Kjetil Bjørklund, tlf: 900 78 987.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen. 

Søknad med CV sendes på mail til post@dokkadeltaet.no innen 10. februar 2019.

Adresse: 2882 Dokka 

Nettside: www.dokkadeltaet.no

 

Fant du det du lette etter?