Jordbruksrådgiver (vikariat)

logo ringsaker
Ringsaker kommune er med sine 34.000 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Landbruk - Jordbruksrådgiver/-konsulent, vikariat

Ringsaker er Norges største landbrukskommune med store jord-, skog- og utmarksressurser. Landbruket er allsidig med stor bredde innen husdyr- og planteproduksjon, hagebruk, skogbruk og turisme. Kommunens jordbruksareal er på om lag 180.000 daa og det produktive skogarealet utgjør om lag 600.000 daa. De naturgitte forutsetningene for jordbruksproduksjon varierer fra de lavereliggende områdene langs Mjøsa, hvor det er svært gode vekstvilkår, til de mer marginale områdene for planteproduksjon opp mot fjellet. Det er om lag 560 jordbruksforetak i kommunen. Ringsaker har stor produksjon av de fleste jordbruksprodukter og er følgelig en av landets største og mest varierte landbrukskommuner.
 
Landbrukskontoret har 9,06 årsverk, med høy kompetanse. Kontoret har ansvaret for den kommunale landbruksforvaltningen. Vi har fokus på å utnytte de klimatiske og naturgitte forutsetningene for økt næringsutvikling innen plante- og husdyrproduksjon, og ivareta bredden i produksjoner og produsentmiljøer i kommunen på best mulig vis. Landbruket i Ringsaker preges av innovative gårdbrukere som ønsker å satse. Som rådgiver/konsulent hos oss vil du få jobbe i et bredt fagmiljø med oppgaver primært innen jord- og plantekultur. Dette er en spennende fagstilling i en stor jordbrukskommune, som gir stort rom for utfordrende arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig utvikling.

 

Jordbruksrådgiver/-konsulent

En av våre dyktige medarbeidere har takket ja til en stipendiatstilling og har i den forbindelse fått innvilget ett års permisjon. Det er følgelig ledig et vikariat i 100 % stilling som jordbruksrådgiver/-konsulent ved landbrukskontoret i Ringsaker kommune i perioden 1.12.2017 - 31.12.2018.
 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av ulike tilskuddsordninger i jordbruket, hovedsakelig miljø- og kulturlandskapstilskudd
 • Saksbehandling av søknader om nydyrking
 • Veiledning innen jord- og plantekultur
 • Arbeid med klimatiltak i jordbruket
 • Gjødselplanlegging
 • Generelt utviklings-/prosjektarbeid for å styrke jordbruksproduksjonen i kommunen
 • Samarbeid med regionale myndigheter, nabokommuner samt øvrige fagmiljøer i regionen
 • Andre faglige arbeidsoppgaver vil kunne bli tillagt stillingen avhengig av kompetanse og interesse
 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen fagkretsen jord- og plantekultur, fortrinnsvis mastergradutdanning
 • Annen 3-årig høgskoleutdanning innen fagkretsen vil også kunne være aktuelt
 • Annen relevant kompetanse innen jord- og husdyrbruk samt kjennskap til kommunal landbruksforvaltning kan også bli vektlagt
 • God helhetsforståelse og grunnleggende interesse for landbruket
 • Må kunne disponere egen bil i arbeidet
 

Egenskaper

 • Strukturert, initiativrik og stor arbeidskapasitet
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team, og trives med en hektisk arbeidshverdag
 • Evne til å sette fokus på viktige utfordringer/muligheter innen fagfeltet
 • Ryddig og effektiv i forhold til tillagte arbeidsoppgaver
 • Gode sosiale egenskaper, faglig engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Fleksibilitet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 

Annet

 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger.
Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.
 
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
 

Søknadsfrist

28.09.2017
 

Kontaktperson

Stein Inge Wien, Landbrukssjef, tlf: 62335563, mobil: 48092874, siw@ringsaker.kommune.no
 

Fant du det du lette etter?